ZOFNAT


מכון צפנת הוא מכון למחקר,לפיתוח ולייעוץ ארגוני הפועל בשדה הייעוץ מאז שנת 1985.
התפיסה המקצועית המנחה את עבודתנו משלבת בין העולם הארגוני לבין הבנות שמקורן בתיאוריות פסיכואנליטיות, פוסט-מודרניות, ובתיאוריות של מורכבות.
בעבודותינו השונות, אנו עוסקים בפיתוח הקשר שבין התיאוריה לבין הפרקטיקה בעולם הארגוני, ובמפגש שבין האדם לארגון.
לכן אנו משלבים בעבודותינו פעילויות סדירות של ייעוץ ארגוני אישי ומוסדי, מחקר יישומי  ופעילויות של הכשרות מקצועיות וכנסים.
אנו מייעצים למגוון של ארגונים – ארגונים ציבוריים וממשלתיים, חברות עסקיות וארגוני המגזר השלישי – מתוך מחויבות לעבודה במגוון תחומים.
כמו כן, אנו מוציאים לאור את כתב העת 'אנליזה ארגונית', המשמש זירה ייחודית לקידום השיח בין אנשי המקצוע. ייעוץ ארגוני – בין תיאוריה ומעשה  תכנית שנתית  אוקטובר  2020 – אוגוסט 2021
 • ייעוץ ארגוני – בין תיאוריה ומעשה תכנית שנתית אוקטובר 2020 – אוגוסט 2021

   
  ייעוץ ארגוני – בין תיאוריה ומעשה
  תכנית שנתית
  אוקטובר  2020 – אוגוסט 2021
  ארגונים הם עולם מרתק ורב פנים. וארגונים מתחדשים, משתכללים וגם פוגשים אתגרים חדשים בלי
  הרף. בהתאם, ייעוץ ארגוני הוא מסלול מקצועי שמופיע עניין גובר והולך בו. הן כאפשרות לסייע
  לארגונים ולמנהלים בעבודתם על אתגריה המתרבים בסיוע כלים של ייעוץ, הן כאפשרות לבסס את כלל
  העיסוק על עבודה כיועצים, הן כאפשרות להשתמש בידע ובכלים של ייעוץ במסגרת משימות ארגוניות
  מגוונות: ניהול, הנחייה, תכנון, בקרה, ועוד.
  "תפנית – ביה"ס למנהלים" מציעה תכנית ייחודית להכשרה לתחום הייעוץ. זוהי תכנית וותיקה ומתחדשת
  כאחת, והיא מציעה למידה מעמיקה ורלבנטית גם יחד. בתכנית יש מרכיב מובהק של פיתוח אישי ומקצועי
  במשולב. בוגרי התכנית יוכלו לעבוד כיועצים ארגוניים בתחומים מגוונים, או ליישם כלים של ייעוץ
  בעבודה ארגונית לסוגיה. לכן מיועדת התכנית למי שמבססים עצמם כיועצים ארגוניים וכן למנהלים
  המעוניינים לחזק יכולת ניהולית מתקדמת. הלימודים משלבים מרכיבי התנסות מובהקים, נעשים בקבוצה
  קטנה ותוך מפגש סדיר עם יועצים מנוסים, שהנם גם בעלי ידע עיוני מובהק ויכולת הוראה והדרכה.
  מטרות
  - להכשיר באופן שיטתי אנשי מקצוע בתחום הייעוץ הארגוני, תוך שילוב מיטבי בין תיאוריה
  ומעשה.
  - להעניק ידע של ייעוץ ארגוני לבעלי תפקידים ניהוליים ומקצועיים מגוונים, שידע זה עשוי
  לשמשם בעבודתם.
  אוכלוסיית יעד
  בעלי תואר שני ממוסד אקדמי מוכר.
  בנסיבות מיוחדות תישקל גם מועמדות של יחידים בעלי תואר ראשון, שמביאים עמם לימודים משלימים
  שונים וכן ניסיון ניהולי או מקצועי רלבנטי ומובהק.
  מסגרת
  372 שעות לימוד לאורך השנה, מהן 272 שעות במסגרת לימוד פעיל בכיתה ובהנחיה אישית ועוד 011
  שעות פרקטיקום אישי, המלווה בהדרכה אישית וקבוצתית סדירה.
  .
  ימי לימוד
  ככלל תתקיים התכנית ברצף של 38 ימי לימוד לאורך השנה ) 7 שעות אקדמיות בכל יום לימוד(. יום
  הלימודים הסדיר יהיה יום רביעי, בד"כ בין 18.80-00.00 . מפגשי הלימוד משלבים הרצאות ודיונים,
  וכן עבודה בתת קבוצות והתנסויות מודרכות של המשתתפים. שעות הפרקטיקום יתקיימו בנפרד, בזמנים
  שיתאמו המשתתפים לפי העדפותיהם. כמו כן יעמדו לרשות המשתתפים במסגרת התכנית גם 6 שעות
  הנחייה אישית. כן יתאפשר להתארגן בקבוצות עניין מתמחות שיתנו ביטוי נוסף לסוגי עניין ספציפיים של
  משתתפים.
  כל ימי הלימוד יתקיימו בשלוחת קלאוזנר ברמת אביב.
  הערה: ייתכן שילוב מפגשים מקוונים במסגרת התכנית, הן באילוצי המצב והן כאפיק להעשרת הלימוד.
  . יום הלימודים הפותח יהיה 20.01.21 התכנית מסתיימת בראשית אוגוסט 2120
  תכנים
  - ייעוץ ארגוני: התגבשות של פרופסיה.
  - תרומה של תיאוריות שונות לגיבוש הידע בייעוץ ארגוני.
  - אבחון ארגוני: יסודות, מודלים, כלים.
  - סוגי ארגונים שונים, מגזרים שונים.
  - ארגונים במצבי חירום, משבר ותפניות דרמטיות.
  - על התרומה של הפסיכואנליזה לשדה הייעוץ.
  - תיאוריות של מורכבות והייעוץ הארגוני.
  - תהליכים קבוצתיים וצוותים ארגוניים: בין "כאן ועכשיו" ל"שם ואז".
  - הכנה וכתיבה של דו"ח אבחון והשימוש בו בתהליך הייעוצי.
  - איך ארגונים משתנים.
  - שגרה ארגונית, חירום ארגוני וחוסן ארגוני.
  - תהליכים אסטרטגיים וייעוץ ארגוני.
  - מאבחון להתערבות: עקרונות, מודלים, כלים.
  - קידום תהליכי למידה בארגון.
  - תהליכים של התחדשות ארגונית, יצירה ומבט אל העתיד.
  - ייעוץ אישי למנהלים.
  - ייעוץ לצוותים בארגון, כולל כלי הנחייה של קבוצות משימה.
  - מה בין הדרכה, פיתוח ארגוני, ייעוץ ארגוני: תיאוריה וכלים.
  - מדידת ביצוע, משוב והערכה.
  - איך ניכרים הערך והתרומה של הייעוץ הארגוני.
  - סדנאות: על גיבוש הזהות של היועץ הארגוני; על עבודה בהרכבים רב מקצועיים, ועוד.
  חובות השתתפות
  הכרחית נוכחות סדירה במפגשי התכנית.
  במסגרת שיעורים שונים ניתנות מטלות מחייבות. המטלות נועדו להציע התנסויות לימודיות בהיבטים
  הרלבנטיים לפרקטיקה של הייעוץ הארגוני.
  במסגרת התכנית נדרשת קריאה צמודה רלבנטית, בעיקרה בעברית.
  על כל משתתף לקיים פרקטיקום בארגון נבחר )בהיקף של כמאה שעות(, ולהגיש עבודה מסכמת
  בעקבותיו.
  סגל התכנית
  יועצים ארגוניים מנוסים ופעילים, בעלי ידע מקיף ועדכני בתחומם, שהם גם בעלי ניסיון הוראה והכשרה
  של אנשי מקצוע, כולל במסגרות אקדמיות.
  כל היועצים גם פועלים יחד במסגרת מכון "צפנת", המשלב מחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני. למכון ידע רחב
  ומעמיק כאחת, שהנו גם רב שנים, בהכשרה של מאות אנשי מקצוע.
  המנהל האקדמי: פרופ' ישראל כ"ץ.
  הרכב משתתפים
  00 עד 21 משתתפים.
  עלות
  06,701 ₪ )את אופן התשלום, וכן פירוט לגבי דמי רישום יש להבהיר עם מרכז המידע והרישום של
  "תפנית
 • https://forms.gle/aHyHrEV5hZtp1D5P90

  title

  קישור להרשמה:  https://forms.gle/aHyHrEV5hZtp1D5P9   
 • הפורום המתחדש

   העתיד נפתח!
  הפורום המתחדש של מנהלי שינוי, פיתוח ארגוני, הדרכה ולמידה בארגון
  סדרת מפגשים - 2020
  אנו מחדשים מסגרת של  מפגשים סדירים של פורום מקצועי, שמכוון לבעלי תפקידים פנים ארגוניים של פיתוח ארגוני,  פיתוח מנהלים, הדרכה ולמידה.
  הפורום משלב סקירה של נושאי מפתח, למידת עמיתים, היכרות עם תהליכים של ניהול שינוי, פיתוח ויעוץ ארגוני, פיתוח מנהלים והדרכה בארגונים שונים וכן דיון בסוגיות חמות העולות מהשדה. בעיקרה זו גם מסגרת להתייעצות מונחית בין עמיתים, לזיהוי פרקטיקות מיטביות וללמידה בין ארגונית.
  תכנית המפגשים והנושאים בהם נעסוק:
  • כיצד נערכים לעתיד בארגונים?
  < >מה מלמדים מצבי חירום, הפתעות והתמודדויות עם משבר לגבי התפקיד של פיתוח ארגוני ולגבי סדר היום של פעולתו?מה בין תרבות ארגונית, מבנה ארגוני, אסטרטגיה, מנהיגות ופיתוח ארגוני?התנועה בין שיקולים עסקיים, חיפוש "השורה התחתונה" ותשומת לב לגורם האנושי.יחסי ההנהלה עם הדרג המקצועי של פיתוח ארגוני.תרומת פיתוח ארגוני ליזום ולליווי של תהליכי שינוי בארגונים.תרומת פיתוח ארגוני לתהליכים אסטרטגיים.פיתוח מנהלים: גישות, תכנים ומתודות.יחסים בין יועצי פנים ויועצים חיצוניים.מקומם של יועצי פנים בעיצוב מבנים ארגוניים תוך דגש על מבנים חדשניים.בין משאבי אנוש לפיתוח ארגוני.ניהול וארגון יחידות פיתוח ארגוני והדרכה.חדשנות ארגונית ועבודת הפיתוח הארגוני.ZOOM (ואז משכן יהיה קצר יותר). בכל מקרה, הפגישות יתקיימו תוך הקפדה על הכללים הקיימים בעת זו לגבי התכנסות יחד.
  מתוכננות כעת שש פגישות שיתקיימו בין מאי-דצמבר 2020, בדרך כלל בימי רביעי בצהרים.
  מפגש ראשון צפוי כבר במאי.
  מנחי הפורום: פרופ' גדעון קונדה ופרופ' ישראל כ"ץ, המשלבים ידע אקדמי מובהק, ניסיון ייעוצי והדרכתי במגוון ארגונים (כולל עבודה עם מערכי משאבי אנוש ועם יחידות פיתוח ארגוני), והיכרות טובה עם המציאות הארגונית העדכנית, בארץ ובעולם.
  כל מפגש יאפשר הרחבה של המנחים בסוגיה נבחרת בחלקו הראשון, ודיון משותף עם עמיתי הפורום באתגרים מתחום העבודה של המשתתפים בחלקו השני.
  מנחי הפורום יעמדו לרשות המשתתפים גם לצורך התייעצויות נקודתיות משלימות, אם יידרשו.
  מספר המשתתפים מוגבל.
  עלות למשתתף: 2,340 ₪ (התשלום - ל"צפנת – מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני"), כולל מע"מ.
  לפרטים נוספים: ישראל כ"ץ  052-6177901
   מרכזת הפורום: אלומה מוניקנדם לאו 052-4413128
  ביצוע הרשמה: office@zofnat.co.il
 • 0

  אירוע הקורונה

  אירוע הקורונה, כמו כל אירוע חירום אחר, מזמין עבודה בשותפות בין ארגונית. מודל עבודה זה מאפשר לחבר בין נכסים של השותפים במטרה להתגבר על אתגרי החירום של כל ארגון. זו גם הזדמנות לפתח יכולות שיתופי פעולה חיוניים גם לשגרה. אבל שותפות בכול מצב, ובמיוחד בחירום, הוא מודל עבודה מאתגר. אנו מציעים תשתית ידע ועבודה הדרכתית לגופים העוסקים או מבקשים לפתח שותפויות בעת הזו.
  ד"ר מוטי טליאס.
  The Corona event, like any other emergency event, invites work in partnership between organization. This work model allows to connect the partners in order to overcome the emergency challenges of each organization. This is also an opportunity to develop essential partnerships capabilities also for routine times. But a partnership in every situation, and especially in emergency, is a challenging work model. We offer a knowledge infrastructure and training that will help the bodies that are engaged or ask to develop partnerships at this time. Dr. Motti Talias

   
 • מעוניינים לצבור נסיון?

  החלה ההרשמה לקורס הנחיית קבוצות בשנה אחת לשנת תשפ"א 2020-2021
  הקורס הינו שיתוף פעולה מכון צפנת ובית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב.
  קורס יסוד מעמיק המתקיים מעל ל-20 שנים עם מנחים ומנחות בכירים ומנוסים 
  מיועד למנחים בפועל ולמי שמבקשים להתנסות ולצבור ניסיון בתחום (תואר ראשון חובה).
  לפרטים נוספים אודות התכנית:
  https://education.tau.ac.il/morim/hanchayat_kvutzot_zofnat  
  ניתן ליצור קשר גם במייל ונחזור בהקדם zofnat@zofnat,co.il
 • מישהו לרוץ איתו

  בימים אלו מנהלים ומנהלות מוצאים עצמם מתמודדים עם אתגרים חדשים שלא ידענו בעבר.
  התמודדות עם אתגרים של קבלת החלטות בתנאי אי וודאות,
  צורך בהתארגנות וגמישות בשאלות של מבנה וכח אדם וצורך בפתרונות יצירתיים של מתן שירותים בדרכים אלטרנטיביות בזמן קצר ועוד.
  בעת הזו , עוד יותר מתמיד, נשמח להציע לכם "מישהו לרוץ איתו".
  יועץ שילווה אתכם בחשיבה ברגעים מורכבים אלה, ויסייע בגיבוש פתרונות ייחודיים, גמישים ויצירתיים ניהולית ומבנית.
  מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ וליווי!
  גם ליווי טלפוני אם נחוץ.
  02-6782887
  office@zofnat.co.il
 • העתיד נפתח - פורום מנהלי שינוי, פיתוח ארגוני, הדרכה ולמידה בארגון

  גם ב- 2020 בכוונתנו לקיים מפגשים סדירים של פורום מקצועי, שמכוון לבעלי תפקידים פנים ארגוניים של פיתוח ארגוני, פיתוח מנהלים, הדרכה ולמידה .
  הפורום משלב סקירה של נושאי מפתח, למידת עמיתים, היכרות עם פרקטיקות של ניהול שינוי, פיתוח ויעוץ ארגוני, פיתוח מנהלים, והדרכה בארגונים שונים וכן דיון בסוגיות חמות העולות מהשדה .
  מתוכננות לאורך 2020 שמונה פגישות,
  החל באביב הקרוב, ימי רביעי, בכל פעם בין 15.30-12.30 .
  המפגשים יתקיימו במרכז הארץ, בכל פעם תוך התארחות בארגון אחר מבין אלה שבו עובדים המשתתפים, כשמשתתפי הפורום משמשים גם כמארחים.
  מנחי הפורום: פרופ' גדעון קונדה ופרופ' ישראל כ"ץ
  לפרטים נוספים לחצו כאן
 • סדנה ליועצים, לבעלי תפקידים בארגונים ולנציגי פיתוח חדשנות ארגונית

  הסדנה שלהלן מיועדת לנציגי פיתוח חדשנות בארגונים, ליועצים, לחוקרים ולמנהלים. היא משלבת ידע תאורטי וסדרת כלים יישומיים, מגוונים ומותאמים לאתגרי השעה. זהו מפגש ששי בנושא, לבקשת המשתתפים. כן משתלבים בכל מפגש גם מצטרפים חדשים. בהתאם הסדנה נבנית כך שכל מפגש עומד ברשות עצמו, אך גם נוצרת בו קהילה המטפחת שיח המשכי בנדון. ההרכב המגוון של המשתתפים גם מעודד למידה בין-ארגונית.
  מפגש מס' 7 של הסדנה: חדשנות פורצת גבולות: מה עושים אילוצים וגבולות לשאיפה לחדש? מה מאפיין את המפגש בין חדשנות ותודעה חברתית? איך מסורות והרגלים מכאן, והפתעות מכאן, פוגשים עמדה של חדשנות? איך יוצרים מחדש במסגרות עתירות מסורת?
  לפרטים נוספים לחצו כאן

   
 • העתיד נפתח-הפורום המתחדש של המנהלים למשאבי אנוש

  לאורך שלוש השנים האחרונות התקיים פורום סמנכ"לים למשאבי אנוש בחברות מובילות במשק.
  הפורום הציע לנמצאים בו שותפות שיח, תמיכה ולמידה הדדית, ודיון בסוגיות מפתח הקשורות בתחום.
  כמו כן בנו חברי הפורום מיזם בין ארגוני משותף שעסק במנטורינג בין ארגוני לבכירים, ויסוד פורום מקביל למנהלים זוטרים יותר בתחום
  ההדרכה והפיתוח הארגוני.
  המפגשים מונחים ע"י פרופ' גדעון קונדה ופרופ' ישראל כ"ץ.
  צפויים ששה מפגשים לאורך השנה .
  המפגש הפותח יתקיים ביום רביעי 18.03.20, בין השעות- 12:30-15:30.
  לפרטים נוספים לחצו כאן
 • אנו שמחים לבשר על הופעתו של גיליון 26 של אנליזה ארגונית

  כתב העת אנליזה ארגונית הוא היחיד בישראל העוסק בייעוץ ארגוני וגווניו ומתמקד בפעילותו והתבוננותו של היועץ הארגוני במציאות של הארגון, באדם הפועל בארגון ומדבר בשפת הארגון.
  כוונתו של כתב העת להציע נקודת מבט תיאורטית-ביקורתית באמצעות שפה המאפשרת ליועץ ללות את אנשי הארגון ולהידבר עימם.
  כתב העת משמש זירה לקידום השיח.
  לפרטים אודות הגיליון ותכניו לחצו כאן
  לרכישת הגיליון וגליונות קודמים ניתן לפנות אלינו:
  office@zofnat.co.il  02-6782887