ZOFNAT


מכון צפנת הוא מכון למחקר,לפיתוח ולייעוץ ארגוני הפועל בשדה הייעוץ מאז שנת 1985.
התפיסה המקצועית המנחה את עבודתנו משלבת בין העולם הארגוני לבין הבנות שמקורן בתיאוריות פסיכואנליטיות, פוסט-מודרניות, ובתיאוריות של מורכבות.
בעבודותינו השונות, אנו עוסקים בפיתוח הקשר שבין התיאוריה לבין הפרקטיקה בעולם הארגוני, ובמפגש שבין האדם לארגון.
לכן אנו משלבים בעבודותינו פעילויות סדירות של ייעוץ ארגוני אישי ומוסדי, מחקר יישומי  ופעילויות של הכשרות מקצועיות וכנסים.
אנו מייעצים למגוון של ארגונים – ארגונים ציבוריים וממשלתיים, חברות עסקיות וארגוני המגזר השלישי – מתוך מחויבות לעבודה במגוון תחומים.
כמו כן, אנו מוציאים לאור את כתב העת 'אנליזה ארגונית', המשמש זירה ייחודית לקידום השיח בין אנשי המקצוע. 
 • בין סדר ואי סדר אתגרים אישיים וארגוניים סמינר השנה השלושים וחמש (2019-20)


  מנחים: פרופ' ישראל כ"ץ וד"ר חן גרץ-שמואלי
  הסמינר מיועד למנהלים, ליזמים, לאנשי תכנון ופיתוח, לאנשי משאבי אנוש, ליועצים ארגוניים וכן לאנשי מקצועות הסיוע לסוגיהם.
  כבכל שנה הסמינר מוקדש גם ללמידה על הזיקות ותהליכי ההשפעה המחברים ארגון-חברה-תרבות. 
  לפרטים נוספים לחצו כאן
  להרשמה: office@zofnat.co.il 02-6782887

   
 • תוכנית להכשרת מנחי קבוצות באוניברסיטת תל אביב


  צוות המכון שמח לבשר על פתיחתה של תוכנית נוספת להכשרת מנחי קבוצות באוניברסיטת תל אביב בהנחייתם של : פרופ' ישראל כ"ץ, גב' תמר בליץ, גב' מרב בוכבלטר, גב' תום נחמיאס, ד"ר חן גרץ- שמואלי, גב' טל אלון וגב' סיוון אזולאי.
  אורך הקורס שנה אקדמית אחת (מה-28 באוקטובר ועד יוני), אשר בסופו זכאים משתתפי התוכנית לקבלת תעודת הנחיית קבוצות. 
  הקורס יתקיים בימי שני בין 9:00- 15:30, בעלות של 10,800 ₪. 
  (עובדי הוראה בשבתון: 8 ש"ש מקרן ההשתלמות והשלמה ע"י המשתתף בסך 3,920 ש"ח בלבד).
  לפרטים נוספים לחצו כאן
  מזכירות המרכז: טלפונים: 6408466 , 03-6408162 . דוא"ל: morim@tauex.tau.ac.il . 
  לקבלת פרטים על תכני הקורס ניתן לפנות ישירות לצוות התכנית דרך מייל: office@zofnat.co.il