ZOFNAT


מכון צפנת הוא מכון למחקר,לפיתוח ולייעוץ ארגוני הפועל בשדה הייעוץ מאז שנת 1985.
התפיסה המקצועית המנחה את עבודתנו משלבת בין העולם הארגוני לבין הבנות שמקורן בתיאוריות פסיכואנליטיות, פוסט-מודרניות, ובתיאוריות של מורכבות.
בעבודותינו השונות, אנו עוסקים בפיתוח הקשר שבין התיאוריה לבין הפרקטיקה בעולם הארגוני, ובמפגש שבין האדם לארגון.
לכן אנו משלבים בעבודותינו פעילויות סדירות של ייעוץ ארגוני אישי ומוסדי, מחקר יישומי  ופעילויות של הכשרות מקצועיות וכנסים.
אנו מייעצים למגוון של ארגונים – ארגונים ציבוריים וממשלתיים, חברות עסקיות וארגוני המגזר השלישי – מתוך מחויבות לעבודה במגוון תחומים.
כמו כן, אנו מוציאים לאור את כתב העת 'אנליזה ארגונית', המשמש זירה ייחודית לקידום השיח בין אנשי המקצוע. 
 • העתיד נפתח - פורום מנהלי שינוי, פיתוח ארגוני, הדרכה ולמידה בארגון

  גם ב- 2020 בכוונתנו לקיים מפגשים סדירים של פורום מקצועי, שמכוון לבעלי תפקידים פנים ארגוניים של פיתוח ארגוני, פיתוח מנהלים, הדרכה ולמידה .
  הפורום משלב סקירה של נושאי מפתח, למידת עמיתים, היכרות עם פרקטיקות של ניהול שינוי, פיתוח ויעוץ ארגוני, פיתוח מנהלים, והדרכה בארגונים שונים וכן דיון בסוגיות חמות העולות מהשדה .
  מתוכננות לאורך 2020 שמונה פגישות,
  החל באביב הקרוב, ימי רביעי, בכל פעם בין 15.30-12.30 .
  המפגשים יתקיימו במרכז הארץ, בכל פעם תוך התארחות בארגון אחר מבין אלה שבו עובדים המשתתפים, כשמשתתפי הפורום משמשים גם כמארחים.
  מנחי הפורום: פרופ' גדעון קונדה ופרופ' ישראל כ"ץ
  לפרטים נוספים לחצו כאן
 • סדנה ליועצים, לבעלי תפקידים בארגונים ולנציגי פיתוח חדשנות ארגונית

  הסדנה שלהלן מיועדת לנציגי פיתוח חדשנות בארגונים, ליועצים, לחוקרים ולמנהלים. היא משלבת ידע תאורטי וסדרת כלים יישומיים, מגוונים ומותאמים לאתגרי השעה. זהו מפגש ששי בנושא, לבקשת המשתתפים. כן משתלבים בכל מפגש גם מצטרפים חדשים. בהתאם הסדנה נבנית כך שכל מפגש עומד ברשות עצמו, אך גם נוצרת בו קהילה המטפחת שיח המשכי בנדון. ההרכב המגוון של המשתתפים גם מעודד למידה בין-ארגונית.
  מפגש ששי של הסדנה: אתגרי העתיד: בין ניהול, יזמות ומנהיגות. איזו מנהיגות צומחת באזורים של יוזמה והתחדשות, אילו יחסים מתקיימים בין יזמים ומנהלים, מה האתגרים הכרוכים בכך.
  לפרטים נוספים לחצו כאן
   
 • העתיד נפתח-הפורום המתחדש של המנהלים למשאבי אנוש

  לאורך שלוש השנים האחרונות התקיים פורום סמנכ"לים למשאבי אנוש בחברות מובילות במשק.
  הפורום הציע לנמצאים בו שותפות שיח, תמיכה ולמידה הדדית, ודיון בסוגיות מפתח הקשורות בתחום.
  כמו כן בנו חברי הפורום מיזם בין ארגוני משותף שעסק במנטורינג בין ארגוני לבכירים, ויסוד פורום מקביל למנהלים זוטרים יותר בתחום
  ההדרכה והפיתוח הארגוני.
  המפגשים מונחים ע"י פרופ' גדעון קונדה ופרופ' ישראל כ"ץ.
  צפויים ששה מפגשים לאורך השנה .
  המפגש הפותח יתקיים ביום רביעי 18.03.20, בין השעות- 12:30-15:30.
  לפרטים נוספים לחצו כאן
 • אנו שמחים לבשר על הופעתו של גיליון 26 של אנליזה ארגונית

  כתב העת אנליזה ארגונית הוא היחיד בישראל העוסק בייעוץ ארגוני וגווניו ומתמקד בפעילותו והתבוננותו של היועץ הארגוני במציאות של הארגון, באדם הפועל בארגון ומדבר בשפת הארגון.
  כוונתו של כתב העת להציע נקודת מבט תיאורטית-ביקורתית באמצעות שפה המאפשרת ליועץ ללות את אנשי הארגון ולהידבר עימם.
  כתב העת משמש זירה לקידום השיח.
  לפרטים אודות הגיליון ותכניו לחצו כאן
  לרכישת הגיליון וגליונות קודמים ניתן לפנות אלינו:
  office@zofnat.co.il  02-6782887