תכנון-אסטרטגי

​תכנון אסטרטגי


כחלק מתהליך של ייעוץ ארגוני, ישנה חשיבות גבוהה לפיתוח האסטרטגיה של הארגון.
תכנון אסטרטגי הוא מרכיב מרכזי בהתפתחות של ארגונים. התכנון האסטרטגי נועד להעריך את מקומו של הארגון בהווה מצד אחד, ובמקביל לבחון כיווני התפתחות רצויים לעתיד הארגון. תכנון אסטרטגי שונה מתהליכי תכנון שוטפים, המהווים שגרת עבודה בארגונים כחלק מהכנת תוכניות עבודה שנתיות. ייחודו של התכנון האסטרטגי בא לידי לביטוי בשני ממדים: טווח ועומק. תכנון אסטרטגי עוסק בטווחי זמן ארוכים, כאשר אורך הטווח המדויק משתנה מארגון לארגון בהתאם לתחום פעילותו והדינאמיות בשוק בו הוא פועל. עומקו של תכנון אסטרטגי נובע מהיותו מרחב לעיסוק בשאלות יסוד של הארגון – כגון הגדרת ליבת העסק, שווקים ולקוחות, אסטרטגיות פעולה, וכן הערכות פנימית של הארגון בצד המבני והפיננסי.
 
תחום התכנון האסטרטגי נמצא בשינוי נוכח התנאים והסביבות בהם פועלים ארגונים כיום: קצב השינויים גבוה, התחרות חריפה יותר, אורך חיי מוצר קצרים יותר, ודרישות הלקוחות מרובות ומגונות. שינויים אלו נוגעים ומשפיעים על שאלות יסוד בתכנון האסטרטגי כגון מחזורי זמן התכנון, הרכב צוות התכנון, זיהוי והגדרת תשומות התכנון, וכן המוצר התכנוני.
 
מה אנו מציעים בתחום התכנון האסטרטגי
 
1.   סדנה חד-פעמית של תכנון אסטרטגי: הסדנה מיועדת להיכרות עם תחום התכנון האסטרטגי, ולימוד התחום בזיקה לייחודו ואופיו של הארגון המזמיןפעולה זו מתאימה לצוותים ארגוניים, או נציגות של ארגונים העומדים בפני תהליך תכנון אסטרטגי ויש ברצונם להעמיק את הבנתם בתחום, ולקבל הצעות לפיתוח התהליך בארגונםהסדנה יכולה להימשך יום אחד עד שלושה ימים. אנו מתאימים את תכניה לצרכי הלקוח מתוך דיבור מוקדם.
בסדנא זו ניתן לשלב מספר יחידות:
·       הרצאה על עקרונות התכנון האסטרטגי 
·       הרצאה על שינויים בתחום התכנון האסטרטגי
·       ניתוח אירוע כללי בתחום התכנון האסטרטגי
·       עבודה עם חומרים תכנוניים של הארגון המזמין
·       גיבוש מתווה ודגשים למהלך תכנון אסטרטגי בארגון המוצא של המשתתפים 
 
2.   ליווי תהליך של תכנון אסטרטגי בארגון: תהליך תכנון אסטרטגי מיועד לארגונים המעוניינים להעריך את מקומו של הארגון בהווה ביחס לכיווני התפתחות רצויים בעתיד. הליווי נועד להעריך את מקומו של הארגון בהווה מצד אחד, ובמקביל לבחון כיווני התפתחות רצויים לעתיד הארגון. תהליך זה עשוי להימשך מספר שבועות עד מספר חודשים בהתאם לקצב העבודה. תהליך זה כולל לרוב מספר שלבים:
·       אבחון ממוקד העוסק בזיהוי השאלות האסטרטגיות על סדר היום של הארגון
·       הכנת מסמך אבחון אסטרטגי כבסיס לתחילת עבודה
·       סיוע באיסוף מקורות ונתונים חיוניים לביצוע תכנון מיטבי
·       הנחיית צוות התכנון בליבון הסוגיות האסטרטגיות
·       הכנת תוכנית אסטרטגית