אודות-המכון
אודותינו

 • רקע
  מכון צפנת הוא מכון למחקר, לפיתוח ולייעוץ ארגוני הפועל בשדה הייעוץ מאז שנת 1985. התפיסה המקצועית המנחה את עבודתנו משלבת בין העולם הארגוני לבין הבנות שמקורן בתיאוריות פסיכואנליטיות, פוסט-מודרניות, ובתיאוריות של מורכבות. בעבודותינו השונות, אנו עוסקים בפיתוח הקשר שבין התיאוריה לבין הפרקטיקה בעולם הארגוני, ובמפגש שבין האדם לארגון. לכן אנו משלבים בעבודותינו פעילויות סדירות של ייעוץ ארגוני אישי ומוסדי, מחקר יישומי  ופעילויות של הכשרות מקצועיות וכנסים. אנו מייעצים למגוון של ארגונים – ארגונים ציבוריים וממשלתיים, חברות עסקיות וארגוני המגזר השלישי – מתוך מחויבות לעבודה במגוון תחומים. כמו כן, אנו מוציאים לאור את כתב העת 'אנליזה ארגונית', המשמש זירה ייחודית לקידום השיח בין אנשי המקצוע.
   
  תפישה
  התפישה המקצועית המנחה את עבודת המכון מחברת בין העולם הארגוני לבין הבנות שמקורן בתיאוריות פסיכואנליטיות ובתיאוריות ביקורתיות. המכון שוקד על פיתוח הקשר שבין התיאוריה לבין המעשה בעולם הארגוני ובעבודה הייעוצית. לכן משלב המכון פעילויות ייעוץ, הכשרה וליווי של בעלי תפקידים שונים בהקשר תוך-ארגוני ובין-ארגוני, וכן מחקר יישומי. בעבודות השונות שמבצע המכון ניכר עניין עקבי במפגש שבין האדם לארגון, וכן חוזרת ההכרה בתרומה של פרספקטיבות ביקורתיות לעבודה הארגונית. כנגזרת מתפיסה זו מפתח המכון מתכונת עבודה ייחודית עם כל אחד מן הארגונים שעמם הוא בונה קשר ייעוצי, תוך התחשבות באופי של כל התקשרות.
  המכון רואה בעבודה במסגרת צוות של אנשי מקצוע תנאי חיוני לקיום של עבודת ייעוץ אחראית, שהיא מלכתחילה מורכבת ומזמנת דילמות רבות אשר דורשות ליבון והבהרה. כמו כן משמש צוות המכון כמסגרת לקהילה מקצועית ערה, אשר פועלת לקידום הידע המקצועי ולהעמקה של איכות העבודה בשדה הייעוץ.


  על מקור השם

  צפנת פענח היה השם שנתן פרעה ליוסף לאחר פתרון החלומות שפקדו אותו:
  "וַיִּקְרָא פַרְעֹה שֵׁם-יוֹסֵף, צָפְנַת פַּעְנֵחַ,
  וַיִּתֶּן-לוֹ אֶת-אָסְנַת בַּת-פּוֹטִי פֶרַע כֹּהֵן אֹן,
  לְאִשָּׁה; וַיֵּצֵא יוֹסֵף, עַל-אֶרֶץ מִצְרָיִם". (בראשית, מא, מה)

  צפנת הוא גם שם הנערה שלה הקדישה תרצה אתר מחזור שירים בספר "עיר הירח".