אחריות-תאגידים

  • ארגונים עסקיים נותנים ביטוי גובר לרגישות החברתית שלהם בכמה דרכים: בבחינה של החלטות עסקיות גם במונחים חברתיים; ברגישות למשמעויות חברתיות של תהליכים ארגוניים; ובהשקעות בתחומים חברתיים מתוך מחויבות של העושים.
     
    מכון "צפנת" מציע שירותים בתחום זה: סיוע בתרגום הביטויים של אחריות חברתית לחיי הארגון פנימה; פיתוח מיזמים מקוריים של אחריות חברתית; ליווי בעלי תפקידים העוסקים בנושא זה (מנהלי אחריות תאגידים, מנהלים בתחום משאבי אנוש, פורומים פנימיים לנושאי אחריות חברתית); הערכה שיטתית של השקעות, מיזמים ופעילות בתחום.
     
    חלק ניכר מפעילות זו נעשית כיום עם "ציונות אלפיים".