• אחריות תאגידית עוסקת בנושאים כמו תעסוקה, חברה, סביבה והוגנות עסקית, כשאלה מתייחסים בין השאר להקפדה על תעסוקה הוגנת, לגיוון תעסוקתי, להתנדבות ולמעורבות בקהילה, לשמירה על איכות הסביבה, לשקיפות, להגינות עסקית ולשמירה על זכויות אדם.
     
    העלייה בציפיות ביחס לתפקיד שארגונים צריכים למלא בחברה, יחד עם ההבנה שפעילות לא אחראית עשויה להיות בעלת השלכות הרסניות ולהוביל לתביעות, להתערבות רגולטורית, לנטישת עובדים ואף למרד צרכנים, הובילו לביסוס התחום בעולם בעשורים האחרונים. לישראל הגיעה האחריות התאגידית לפני כעשרים שנה, ומאז ועד היום, היא תופסת אחיזה יותר ויותר גדולה בארגונים ובשיח הציבורי הרחב.
     
    אחד מעקרונות היסוד של האחריות התאגידית הוא שארגון צריך להיות אחראי גם כלפי הפעילויות השוטפות שלו, כולל באופן ההעסקה, ברכש ובהשפעות על החברה ועל הסביבה, ושפעילות פילנתרופית המנותקת מליבת הארגון אינה מספקת. ואכן, ארגונים נותנים ביטוי גובר לרגישות החברתית שלהם, בין היתר באמצעות בחינה של החלטות עסקיות גם במונחים חברתיים; ברגישות למשמעויות חברתיות של החלטות ותהליכים ארגוניים; ובהשקעות בתחומים חברתיים וסביבתיים מתוך מחויבות של העושים.

    למכון צפנת ניסיון רב בתחום האחריות התאגידית לגווניו. בין השאר, אנו מציעים סיוע בתרגום הביטויים של אחריות חברתית לחיי הארגון פנימה והחוצה; בפיתוח מיזמים מקוריים של אחריות חברתית; בליווי בעלי תפקידים העוסקים בנושא זה (מנהלי אחריות תאגידים, מנהלים בתחום משאבי אנוש, פורומים לנושאי אחריות חברתית); ובהערכה שיטתית של השקעות, מיזמים ופעילות בתחום.