גיליון-מס׳-10

 • חוברת זו מוקדשת בעיקרה לשני נושאים:

  הנושא האחד הוא הרהורים על מקומה של הזהות בארגונים ובחברה. בהקשר זה מובאים מאמרים שהוזמנו לקראת הכנס השנתי השלישי של "פסיכואנליזה בארגונים ובחרה", וכן פרוטוקול של פאנל שהתקיים בכנס זה, שבו סיפרו הדוברים על האופן שבו התגבשה זהותם המקצועית ועל עמדתם כלפי הפסיכואנליזה.

  הנושא השני הוא למידה והוראה במערכות השונות. במסגרת זו מובאים מאמר שעניינו הצעת תפיסה ביחס לתהליך של הכשרת מורים, וכן פרוטוקול של פאנל שהתקיים במסגרת יום עיון שכותרתו הייתה "התשוקה לדעת: על הפרקטיקה של הנחיה והוראה". הדוברים בפאנל זה מספרים על המייחד את עבודתם בתהליך של מסירת ידע לזולתם.

  שני נושאים אלה מלווים את גיליונות "אנליזה ארגונית" לאורך השנים, וגם יש קשר בניהם. זהותנו כאנשי מקצוע בשדה הארגוני קשורה לא מעט להיבטים אחרים של זהותו החברתית; והאופן שבו אנו מלמדים ומכשירים אנשי מקצוע חדשים קשור גם הוא לזהות המקצועית ולהשקפה שביסודה.

  תוכן עניינים:
  • מחשבות על התפתחות הבלתי מודעת של הזהות | חני בירן
  • זהות ושייכות בתקופת ההתנתקות | מרים שפירא, טובה אורבוך, אבנר הרמתי, שי בן יוסף, טל אלון
  • תהליכים מודעים ולא מודעים בחקר הזהות היהודית | יורם להב
  • מהי הפסיכואנליזה בשבילי? | דיון בהשתתפות: יונה רוזנפלד, יוסי טריאסט ויצחק לאור, מנחה: יגאל גינת
  • מקצוע הטיפול באמנויות בארגונים: ילד אהוב, בן חורג או אחר דחוי | רז קופר-אדר
  • הכשרת מורים – האומנם משימה אפשרית? | מילי אפשטיין ינאי
  • התשוקה לדעת: על הפרקטיקה של הוראה והנחיה | דיון בהשתתפות: יואב ברויאר, דוד ליברמן, אורית סן-גופטה, משה קריחלי, מנחה: ישראל כ"ץ
  • על פילים וארגונים | ורדה וסרמן ותמר בליץ
  • מיתולוגיות ארגוניות פתיח: תמר גרוס, טקסטים : אמיר קופפרשמידט, רינה שמיר-דונר, מיכאל סנג, רוני אור-טיארג'אן


  לרכישה: מחיר גיליון: 70 ₪ | לשני גיליונות 135 ₪ .
  משלוח: 10 ₪.
  מחיר הגיליונות והמשלוח כולל מע"מ.
  את ההמחאה יש לרשום לפקודת 'צפנת' ולשלוח לכתובת: מכון 'צפנת', ת"ד 8515, ירושלים 91083.

  לקריאה ורכישת עותק אלקטרוני לחץ כאן. 

  לרכישת עותק מודפס:
  טל' 02-6782887, פקס 02-6791555
  כתובת דוא"ל: zofnat@zofnat.co.il