גיליון-מס׳-13

 • גיליון זה של "אנליזה ארגונית" עוסק בעיקר בייעוץ אישי. נתיב זה זוכה למרכזיות גוברת בעבודת הייעוץ הארגוני: רצף מפגשים של יועץ עם נועץ (בסדרה מוגבלת מראש או בתבנית פתוחה). במפגשים אלו הנועץ מביא התלבטויות ממקום עבודתו; סוגיות הקשורות לתפקיד שהוא ממלא; תיאור אירועים שהוא שותף להם; מרחב לתכנון פעולה ארגונית שלו או כל תוכן אחר הנוגע לו ולעבודתו כאחד, ושהוא מבקש לבררו עם היועץ.

  הייעוץ האישי מושתת בעיקרו על שיח, ומלווה בחוויה טיפוסית של התקשרות. הנועץ מדבר, והיועץ מקשיב ומתערב בדיבורו לפי שיקול דעתו. היועץ נחשב לא רק לאדם היודע להאזין, אלא גם מיוחס לו ידע- ומכאן הערך שניתן למילותיו. כמה דילמות עולות בהקשר זה, ובהן 'מה בין שיח טיפולי לייעוץ אישי'; 'מה בין עבודה עם יחיד לעבודה עם קבוצה וארגון?'; 'מה ההשפעה של תהליכים חברתיים רחבים על הייעוץ האישי?'.

  בגיליון זה כמה מאמרים הדנים בייעוץ אישי, ובהם מאמרה של שני קונה (שגם חקרה את הנושא בעבודת הדוקטורט שלה); מאמר של נעמה גרינולד-קשאני; מאמר של ורדה וסרמן ותמר בליץ (במדור 'מראה מקום'). גם במדור 'מיתולוגיה ארגונית' מביא סיפור ייעוץ, והפעם מיוחד כולו לכתיבתו של דן פומר. בשל הזיהוי השכיח של 'אימון אישי' עם 'ייעוץ אישי' הבא בגיליון זה גם מאמרה של כרמלה קיט שעניינו אימון אישי. תגובתו של החתום מטה מובאת אף היא בגיליון, ומנסה לעמוד על נקודות החיבור ועל ההבדלים בין השניים.
  בגיליון זה מתפרסם ראיון אישי עם איתמר רוגובסקי, מבכירי היועצים הארגוננים בישראל. איתמר רוגובסקי תרם תרומה עצומה לביסוס מקצוע הייעוץ הארגוני בישראל במשך כמעט ארבעים שנה עד כה, ובכלל זה השפיע לא מעט גם על החתום מטה.

  כמו כן, בגיליון זה מובא 'חקר מקרה' הזוכה להמשגה מעניינת- המאמר של יעל שלח- מושונוב על סוגיות של שליטה ומגדר, כפי שהעלתה היכרות עם ארגון שעיקר עיסוקו מצלמות למעקב. המדור 'מראית עין', שבו מתפרסמות בכל גיליון יצירות אמנות הנוגעות לעניינים הנדונים בו, נעשה הפעם לפי בחירתו של חן רוזנברג, והוא גם הקדים לכך סיפור משלו.

  תוכן עניינים:
  • הלכי רוח פסיכואנליטיים ופונקציונאליים בייעוץ אישי בהקשר ארגוני: על האפשרות לתנועה משותפת | נעמה גרינולד-קשאני
  • הייעוץ האישי כדרך לצמצום המתח פרט-ארגון | שני קונהאימון
  • כמסע אישי – במודל פרטני ובמודל קבוצתי | כרמלה  קיט
  • 'תגובה': ייעוץ אישי ואימון: הקו המשווה | ישראל כ"ץ
  • 'שיחות': ייעוץ, מורכבות וגם 'לא כלום' | תמר גרוס
  • משוחחת | חן גרץ - שמואלי
  • 'מראה מקום': מה בין אסתטיקה לייעוץ? | ורדה וסרמן ותמר בליץ
  • 'מפגשים': מקצוע שיש בו כאב | תמר בליץ ויובל פיורקו
  • משוחחים עם איתמר רוגובסקיהמבט המפקח הארגוני: בין המקצועיות הגברית לגוף הנשי |  יעל שלח - מושונוב
  • מראית עין |  סיפור: חן רוזנברג, יצירות אמנות: שרי טיטו, מעין לויצקי
  • מיתולוגיות ארגוניות | פתיח: רועי ליס, טקסטים: דן פומר


  לרכישה: מחיר גיליון: 70 ₪ | לשני גיליונות 135 ₪ .
  משלוח: 10 ₪.
  מחיר הגיליונות והמשלוח כולל מע"מ.
  את ההמחאה יש לרשום לפקודת 'צפנת' ולשלוח לכתובת: מכון 'צפנת', ת"ד 8515, ירושלים 91083.

  לקריאה ורכישת עותק אלקטרוני לחץ כאן. 

  לרכישת עותק מודפס:
  טל' 02-6782887, פקס 02-6791555
  כתובת דוא"ל: zofnat@zofnat.co.il