גיליון-מס׳-14

 • גיליון זה של 'אנליזה ארגונית' עניינו הידברות בין-קבוצתית ומפגש עם ה'אחר'. לאורך השנים ובייחוד ככל שהעמיקה והחריפה בישראל תחושת השסע והעימות - כך התחזק המאמץ ליזום ערוצי הידברות בין נציגים של קבוצות החלוקות ביניהן:בין יהודית לערבים; בין דתיים לחילוניים; בין ימין ושמאל. האם ערוצי הידברות אלו מאפשרים התקרבות? האם הם מסייעים בהבנת ה'אחר' ובקבלת 'אחרות'? אלו כמה מהסוגיות הנדונות בחוברת זו.

  גיליון זה יוצא לאור בשיתוף 'צו פיוס', ארגון השואף לקירוב ולהבנה בין קבוצות בישראל. גרסה מוקדמת או אחרת של מקצת המאמרים המתפרסמים בגיליון אף הובאה בכנס שיזם 'צו פיוס' בראשית קיץ 2007, ועניינו הבנה והידברות בין קבוצתית. כאלה הם המאמרים של תובל- משיח, קהיין, פלג ובקר- פלג. לא כל המאמרים הרואים אור בגיליון זה משקפים את עמדת המערכת, אך יש בהם כדי להציג בהם השקפות ולהשמיע קולות הרווחים בשדה העבודה נוכח קונפליקט. המילים 'קונפליקט' ו'סכסוך' משמשות בחוברת חלופה זו לזו, בלא הכרעה בניהן.

  תוכן עניינים:
  • בין טקסט, סב-טקסט וקונטקסט: מבט נרטיבי על דיאלוג ׀ רבקה תובל–משיח
  • שפת הכוח ושפת האהבה: פתרון בעיות קשות בפרקטיקה ׀ אדם קהיין
  • 'חסרי גבולות': על גבולות וארגונים ׀ מוטי טליאס
  • תמורות בעבודה תהליכית בקבוצות דיאלוג: ה'גבול', ה'דקירה' וה'הפנמה' ׀ תמר גרוס
  • בין האישי לפוליטי: התבוננות בדינאמיקה הקבוצתית במפגשי דיאלוג של יהודים ופלסטינים בישראל ׀ דניאל פרידברג
  • בין קונפליקט לדיאלוג: דינאמיקות פנים-ארגוניות בשדה המפגש היהודי–פלסטיני ׀ לינדה יעקב
  • דיאלוג ערכי לקהילה רב-תרבותית: האתגר וההשלכות ׀ מולי פלג
  • בדרך לדיאלוג על דיאלוג: כמה הערות ׀ ישראל כ"ץ
  • יחסים בני קיימא: קיימוּת בדיאלוג, בארגון ובקהילה ׀ צפנת בקר–פלג
  • מסע אל ה'אחר' ׀ עליזה גרשון ורעיה לוי משוחחות עם גבי כהן
  • מראית עין ׀ פתיח: עינת כסלו ותמר גרוס; יצירות אמנות: זמירה פורן–ציון, נטע אלקיים, אורנה מילוא
  • מיתולוגיות ארגוניות ׀ פתיח: תמר גרוס; טקסטים: מילי אפשטיין–ינאי, אמיר קופפרשמידט, ורדה וסרמן, תמר אלתרמן


  לרכישה: מחיר גיליון: 70 ₪ | לשני גיליונות 135 ₪ .
  משלוח: 10 ₪.
  מחיר הגיליונות והמשלוח כולל מע"מ.
  את ההמחאה יש לרשום לפקודת 'צפנת' ולשלוח לכתובת: מכון 'צפנת', ת"ד 8515, ירושלים 91083.

  לקריאה ורכישת עותק אלקטרוני לחץ כאן.

  לרכישת עותק מודפס:
  טל' 02-6782887, פקס 02-6791555
  כתובת דוא"ל: zofnat@zofnat.co.il