גיליון-מס׳-15
 • גיליון זה של אנליזה ארגונית עוסק כולו בתיאוריות של מורכבות וברלוונטיות שלהן לעולם הארגוני. ראשיתן של תיאוריות אלה במדעי הטבע; הן מנסות לפענח תופעות הכרוכות באי ודאות, באקראיות, בהתהוות ובהימצאות על סף הכאוס. אלו תופעות שכיחות גם בעולם הארגוני, אף אם הוא מנסה בלי הרף להציע סדר, תכנון ושליטה במתרחש. רעיונות של מורכבות נשמעים כיום בשיח הארגוני בהיקף גדל והולך, בעודם 'מתכתבים' עם רעיונות אחרים שהתפתחו בזרמים פוסט מודרניים, בגישות נרטיביות ובשדה המתעדכן של הפסיכואנליזה.

  חוברת זו היא בגדר מאמץ ראשוני לרכז כתיבה עיונית ויישומית הקושרת מורכבות וארגונים. שולבו בה מאמרים המציגים את הרעיונות התיאורטיים המרכזיים ואת יישומם בארגונים ובעבודת הייעוץ. כך התרגום מתוך ספרה של פטרישה שו ומאמרה של חן גרץ שמואלי; מאמרים הקושרים רעיונות של מורכבות לסוגיות ארגוניות, כגון מאמרו של שי בן יוסף, מאמרם של אופיר וינשל-שחר, קרן שחף ואורן פזמוני-לוי ומאמרו של מוטי טליאס; חיבורים יישומיים-אישיים כגון העדויות של דני גל ומילי אפשטיין-ינאי; ההדים שמביא פלג דור-חיים מכנס מורכבות וגלובליזציה; הקישור לעולם האמנות במדור 'מראית עין' מאת איריס גולדברג והחיבור לעולם הנרטיבי במדור 'מיתולוגיות ארגוניות'.

  חן גרץ-שמואלי חברה אלינו לעריכת גיליון זה, ועל כך תודה לה.

  תוכן עניינים:
  • אל מורכבות ׀ חן גרץ־שמואלי
  • משמעות ממפגש; ומפגש לשם הפקת משמעות ׀ פטרישה שו
  • בין־ארגוניות: מרחב לעבודת הייעוץ ׀ מוטי טליאס
  • אדם שהוא אי בודד: מפגש בין מחקר שדה לתיאוריות של מורכבות ׀ אופיר וינשל, קרן שחף ואורן פזמוני־לוי
  • 'ממש"ק' להיערכות ולפעולה בסביבה מורכבת ׀ שי בן יוסף
  • מורכבות ויזמות - תיאור ההתהוות של ה־ HUB בתל־אביב ׀ דני גל
  • בחיי בית הספר; בעקבות הטמעת התכנית החדשה במתמטיקה ׀ שרה עברון
  • : פלג דור־חיים; חן גרץ־שמואלי
  • אקדמית כמרחב פרדוקסלי ׀ מילי אפשטיין־ינאי
  • ומורכבות - מבטים ׀ פתיח: איריס גולדברג ׀ יצירות אמנות: פסקל דומבי; רועי יריב
  • ארגוניות: ארגונים הם סיפורים בעלי משמעות ׀ פתיח: ישראל כ"ץ ׀ טקסטים: ברוס אופנהיימר; תמר בליץ;  תמר גרוס ; חן גרץ־שמואלי;  אילן דיין;  מוטי טליאס
  • ייחודיות לאחידות - בעקבות כנס 'מורכבות בארגונים גלובליים' ׀ פלג דור־חיים
  • של מורכבות: הגדרות מפתח ׀ ישראל כ"ץ וחן גרץ־שמואלי.

  לרכישה: מחיר גיליון: 70 ₪ | לשני גיליונות 135 ₪ .
  משלוח: 10 ₪.
  מחיר הגיליונות והמשלוח כולל מע"מ.
  את ההמחאה יש לרשום לפקודת 'צפנת' ולשלוח לכתובת: מכון 'צפנת', ת"ד 8515, ירושלים 91083.

  לקריאה ורכישת עותק אלקטרוני לחץ כאן. 
  לרכישת עותק מודפס:
  טל' 02-6782887, פקס 02-6791555
  כתובת דוא"ל zofnat@zofnat.co.il