גיליון-מס׳-17

 • גיליון זה של  'אנליזה ארגונית' הוא גיליון נושא, המוקדש לחינוך כפרופסיה ולהכשרה פרופסיונלית של עובדי הוראה. שאלת החניוך כפרופסיה עומדת במוקד שני המאמרים הפותחים את הגיליון. מאמרים אלה נותנים ביטוי לתובענות השכיחה המכוונת אל עובדי הוראה ועוסקים בסיכוי ובסיכון הטמונים במיסוד ההוראה כפרופסיה.
  רבים מהמאמרים בחוברת נכתבו במסגרת סדנה לכתיבה אקדמית, שהתקיימה במשך שנתיים ביוזמה של מכללת סמינר הקיבוצים. את הסדנה הנחתי עם תמר גרוס, וריכזה אותה נורית דביר. פירות של שנה אחת של סדנה זו קובצו בספר הדרכה במבט חוקר (שערכו אסתר יוגב ורות זוזובסקי ושיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, מכון מופ"ת ומכללת סמינר הקיבוצים 2011).

  בחוברת זו שולבו מאמרים שנכתבו בשנה הנוספת של עבודת הסדנה. יש בהם ניסיון למסור עדות אישית על הפרקטיקה של ההכשרה המקצועית לצד דיון עיוני בסוגיות עקרוניות המלוות את עבודת החינוך ואת ההכשרה לקראתה. במאמרים מוצגים ידע הוראה וחינוך בעל ערך, אך גם נפתח צוהר לפרקטיקות מרתקות שנוגעות גם לקהלים אחרים: יועצים ארגוניים, מנחי קבוצות ומרצים. כך מוקדשים כמה מאמרים למפגש שבין האומנות לסוגיה (תאטרון, קולנוע, מחול) לבין ההוראה וההכשרה; למפגש שבין מודעות, ערנות ומעורבות חברתית לבין עבודת החינוך; לכוחו של דיאלוג נמשך (בין עובדי הארגון לבין עצמם וגם בינם לקהלם); ועוד.

  גם המדורים הקבועים השלובים כאן ('רק במקרה,] 'מיתולגיות ארגוניות', 'מראית עין') נכתבו ברוח הנושא של גיליון זה.

  תוכן עניינים:
  • כשאת אומרת פרופסיה למה את מתכוונת  | אורי אליס
  • כמה מחשבות על הוראה | מילי אפשטיין-ינאי
  • בין ניהול ארגוני לניהול פרופסיונאלי: נשים ראשי מסלולים כמנהיגות הצוות שבראשותן | דורון לדרר
  • פיתוח מודעות חברתית והבניית זהות מקצועית-חברתית של מורים | נורית דביר
  • תגובה לטקסט: בין הובלה להצטרפות | רנה ברנר
  • גננות, הורים ומה שביניהם: סוגיה בהכשרה והשתמעויות לעתיד | ורד תמיר
  • הקשר בין תשתית מבנית להיבטים רעיוניים בשותפות בין מדריכה פדגוגית לבית ספר לפיתוח מקצועי | נעמי מורג
  • אנגלית בכיתות א ו-ב: שיח 'ההורות הטובה' בפרקטיקה של מורים לאנגלית והשלכותיו על המורים ועל   הכשרה להוראה | ריבי כרמל
  • התחלות: תרבות הקשבה בשיעורי תיאטרון | ליביה חכמון-איילי
  • קולנוע ואוריינות יהודית | יורם קנצלר
  • תנועה במרחבים בין מבנים | נירה על-דור
  • כשנותנים לסטודנטים להוביל | מימי חסקין
  • רק במקרה: ניכור, בדידות וקהילתיות בבית הספר: סיפורה של התערבות מקצועית | פלג דור חיים
  • מראית עין פתיח|  שלי זוסמן, הדס קידר


  לרכישה: מחיר גיליון: 70 ₪ | לשני גיליונות 135 ₪ .
  משלוח: 10 ₪.
  מחיר הגיליונות והמשלוח כולל מע"מ.
  את ההמחאה יש לרשום לפקודת 'צפנת' ולשלוח לכתובת: מכון 'צפנת', ת"ד 8515, ירושלים 91083.

  לקריאה ורכישת עותק אלקטרוני לחץ כאן. 

  לרכישת עותק מודפס:
  טל' 02-6782887, פקס 02-6791555
  כתובת דוא"ל: zofnat@zofnat.co.il