גיליון-מס׳-18

 • הגיליון הנוכחי של 'אנליזה ארגונית' הוא גיליון נושא. הוא מציב במוקד את סוגיית ההערכה בארגונית, סוגיה שנלוות לה גם כותרות אחרות: מדידה, ניטור, בקרה, משוב ועוד. אנו עדים להשתכללות גוברת של היכולת לאסוף נתונים ושל ביטוי הרצון להשתמש בהם. האם מה שנאסף מלמד על מה שקורה? והאם מה שנאסף אכן משמש בתהליך קבלת החלטות? המאמר הפותח את הגיליון מבקש להבהיר מדוע גובר כל כך העיסוק בארגונים בסוגיה של הערכה, מה המגבלות הנלוות לכך ומדוע עוד ארוכה הדרך.

  משקל מרב ניתן בשדה ההערכה לעיסוק בהשתנות ובהתחדשות, לרבות בתפיסה של שיתוף ושותפות בלמידה; במעמד של רפלקציה בתהליך; ובשימוש הגובר בטכנולוגיות מידע. בכל אלה אפשר לראות הד להתפתחויות בארגונים ובחברה, וללמוד מהם עד כמה היסוד הערכי רלוונטי. בכך עוסקים כמה מן המאמרים.

  מאמרים אחרים בגיליון עוסקים בסוגיות ספציפיות (הערכה מקוונת; עמדות מנהלים כלפי הייעוץ הארגוני, ועוד). כן יש בו המדורים בקובעים, שגויסו אף הם לנושאי הגיליון: 'בישולי שדה', 'מיתולוגיות ארגוניות' ו'מראית עין'. במדור 'עובר ושב' מובאים עיקרי דברים בעקבות שני מושבים בכנס ב'הערכה רבה', כנס שנתי ראשון בנושא הערכה בארגונים שהתקיים בספטמבר 2011. עניינם של דברים אלה בתהליך הערכה, החל ב'קול הקורא' וכלה בהגשת הדוח.

  גיליון זה יוצא בשיתוף פעולה מבורך עם מטח- המרכז לטכנולוגיה חינוכית, והוא יוצא בצמוד לכנס שנתי שני בנושא הערכה בארגונים.

  תוכן עניינים:
  • הערכה היא עניין מורכב  | ישראל כ"ץ
  • תפקידו המשתנה של המעריך בתהליך הלמידה הארגונית | מירי לוין-רוזליס וברברה רוזנשטיין
  • מבט כפול על תפקידה של הרפלקציה בתהליך ההערכה – הערכה כתהליך רפלקטיבי ורפלקציה על תהליך ההערכה | ענת קדם, מרב בוכבלטר וטלי פרוינד
  • הערכה מקוונת: אתגר ראוי למקבלי החלטות חילופי דורות בהערכה – הערכה משולבת טכנולוגיה ב"תכנית קרב למעורבות בחינוך" | נריה שחור, אילן שינה, הילה טל וענת שריד
  • מה באמת חושבים מנהלים בכירים על ייעוץ למנהלים וייעוץ ארגוני? | גילי גבאי
  • עובר ושב 'קול קורא' כזירת המפגש בין מעריך למוערך | מוטי אליאס
  •  הגשת דוח הערכה: מחשבות על טקסט כמפגש מרובה הקשרים | ליה לוין
  • בישולי שדה    פתיח | נעמה גרינוולד
  •  יצירת תקן למדידה איכותנית במחקר הערכה | תרצה מרגולין
  • תגובה | תמר גרוס
  • מראית עין    פתיח | איריס גולדברג
  • על חבל דק | שלי הרשקו
  •  יצירת אומנות | מרים סגל, עמרי בן זקרי, אמיתי רינג, נועה הן, נועם ונטורה, יבגני זלטופולסקי
  • מיתולוגית ארגוניות    פתיח | ישראל כ"ץ
  • טקסטים | אמיר קופפרשמידט, מירב שטנצלר, לינדה יעקב


  לרכישה: מחיר גיליון: 70 ₪ | לשני גיליונות 135 ₪ .
  משלוח: 10 ₪.
  מחיר הגיליונות והמשלוח כולל מע"מ.
  את ההמחאה יש לרשום לפקודת 'צפנת' ולשלוח לכתובת: מכון 'צפנת', ת"ד 8515, ירושלים 91083.

  לקריאה ורכישת עותק אלקטרוני לחץ כאן.

  לרכישת עותק מודפס:
  טל' 02-6782887, פקס 02-6791555
  כתובת דוא"ל: zofnat@zofnat.co.il