גיליון-מס׳-19
 • הגיליון הנוכחי של "אנליזה ארגוני" מגוון בנושאיו.
  הוא עוסק בסדר ואי-סדר, בקונפליקטים וביישובם, בחשיבה ובתכנוון אסטרטגיים, בפערי דורות ומנהיגות ועוד. את המאמרים השונים מלווים דגשים, חוטים שקושרים בניהם: יש במאמרים הכרה במורכבות; מחבריהם ערים לממד הקונפליקטואלי והטעון שכה טיפוסי להוויה הארגונית, הם מעודדים מבט נרטיבי ומגוון על החיים בארגון; יש בהם רגישות למטפורות והבנה של ערכן בשיח הארגוני והייעוצי; יש בהם חיפוש של החיבור שבין האישי לחברתי ולארגוני; יש בהם עניין בעולם היוצר וביצירה כהיבט מובהק של התגובה לארגונים ולמתחולל בהם; ויש בהם עניין עז לחבר תאוריה ומעשה. בכך נפרס גם במצע המאחד שביסוד "אנליזה ארגונית" בעת הזו.
  לצד מאמרים חדשים ומחדשים שהם ליבת החוברת, יש בה גם חזרה למדורים המלווים את כתב העת: "עובר ושב", "בישולי שדה", "מראית עין" ו"מיתולוגיות ארגוניות".

  תוכן עניינים:

  • ייעוץ בזירת קונפליקט: תובנות מליווי מאבקים למען שינוי חברתי | תמי רובל-ליפשיץ ויעל בן דוד
  • ביבליותרפיה ארגונית: תאוריה ופרקטיקה - פרספקטיבה חדשה לחקר ארגונים ולייעוץ ארגוני | צחי ברונשטיין
  • 'סדר' ו'אי-סדר' בית הספר: על חרדה, פרדוקסים ומנגנוני הגנה בארגוני חינוך | פלג דור חיים
  • מנהיגות חינוכית המעצבת תרבות ארגונית רב-דורית | נירה על-דור
  • מחשבות על אנליזת SWOT וחידושה: הצעה למודל SWOT+2  הכוחות המשפיעים ודרכי פעולה |אליאהב עמרם
  • תוכן ותהליך: מלכוד הקיטוב המשיחי בייעוץ ארגוני | רפאל שניר
  • עובר ושבשילוב היבטים נרטיביים בפרקטיקת הייעוץ: המקרה של תכנית כבוד האדם | גדי נסים ואבי שחף
  • בישולי שדה
  • מבחוץ או מבפנים - הנחיית קבוצת הדרכה שטח למתלמדים מקצועיים | נעמה גרינולד
  • רגל אחת במכללה ורגל אחת בהוראה: סיפור הנחייתה של סדנת התמחות ייחודית | דורון לדרר
  • מטמורפוזה בין כותלי בית הספר | ברק אילון
  • מראית עין
  • סמנטה אדלר דה אוליבירה | איריס גולדברג

  לרכישה: מחיר גיליון: 70 ₪ | לשני גיליונות 135 ₪ .
  משלוח: 10 ₪.
  מחיר הגיליונות והמשלוח כולל מע"מ.
  את ההמחאה יש לרשום לפקודת 'צפנת' ולשלוח לכתובת: מכון 'צפנת', ת"ד 8515, ירושלים 91083.

  לקריאה ורכישת עותק אלקטרוני לחץ כאן.
  לרכישת עותק מודפס:
  טל' 02-6782887, פקס 02-6791555
  כתובת דוא"ל zofnat@zofnat.co.il