גיליון-מס׳-2

 • זהו הגיליון השני של "אנליזה ארגונית", החותר לטפח קשר בין תיאוריה ופרקסיס של ייעוץ ארגוני. בייחוד ניתנת תשומת לב לבירור תרומות אפשריות של התיאוריה הפסיכואנליטית להיבטים שונים של העבודה הארגונית.
  בפתח הגיליון מאמרו של גבריאל דהאן שדן במעבר ממציאות אחת , שטוחה ודו-ממדית , למציאות אחרת , תלת-ממדית , מציאות שהאיווי מוסיף לה מימד של עומק .

  ישראל כ"ץ , במאמרו , מברר שיקולים שונים בעיצוב מבנה , מדגיש את הערך של ההמצאה הפרטיקולרית ביחס למבנה , ודן בתרומה האפשרית בהקשר זה של השיח בין יועץ לנועץ .

  חנה בירן כותבת על העבודה הקבוצתית כאמצעי לחוות אי-ידיעה , שבאופן פרדוקסל 1 דווקא מאפשרת את גילוים של עולמות חדשים .
  אירית לוי סוקרת הבנות שונות ביחס למושג "העברה" וקושרת אותן לראציונל של התהליך הייעוצי.

  עוד מובא חלקו השני של תרגום העבודה הקלאסית של זיגמונד פרויד : "סוגיית האנליזה בידי הדיוטות : שיחות עם אדם חסר . "פניות באמצעות הבהרה של רעיונות מרכזיים בפסיכואנליזה עולות שאלות על מתן הביטוי לתביעות דחפיות , לסוג השליטה שמציע האגו ולאופי המפגש עם " העולם . "החיצון מאלה ניתן למתוח קו ישיר לגבי היבסים רבים של ההתנסות בחיים הארגוניים .

  מסיים את הגיליון הנוכחי ראיון שנעשה עם ישראל גורלניק , מנכ"ל רשת אורט . ראיון זה מעלה דיון בסוגיית "הצדק" בארגונים ובפעולת המנהל על יסוד אמונותיו . תוך כדי כך נדונות שאלות על הקשר האנושי שבין מנהל לעובדים , וכן על אופן ההתמודדות שלו עם אילוצים שונים


  תוכן עניינים:
  • 'המציאויות' השונות של הייעוץ הארגוני I גבריאל דהאן.
  • מבנה של ארגון וארגון של מבנה I ישראל כ"ץ
  • מיתוסים, זיכרונות, תפקידים – כיצד הם חיים מחדש בתהליך הקבוצתי I חנה בירן
  • העבודה עם ה'העברה' בפרקסיס של הייעוץ הארגוני I אירית לוי
  • תרגום - סוגיית האנליזה בידי הדיוטות - שיחות עם אדם חסר פניות (חלק ב) זיגמונד פרויד (1926( I מאנגלית : טלי קרינסקי ואלדד אידן.
  • מפגשים עם מקבלי ההחלטות: שיחה עם ישראל גורלניק I ישראל כ"ץ וגבריאל דהאן.


  לרכישה: מחיר גיליון: 70 ₪ | לשני גיליונות 135 ₪ .
  משלוח: 10 ₪.
  מחיר הגיליונות והמשלוח כולל מע"מ.
  את ההמחאה יש לרשום לפקודת 'צפנת' ולשלוח לכתובת: מכון 'צפנת', ת"ד 8515, ירושלים 91083.

  לקריאה ורכישת עותק אלקטרוני לחץ כאן.

  לרכישת עותק מודפס:
  טל' 02-6782887, פקס 02-6791555
  כתובת דוא"ל: zofnat@zofnat.co.il