גיליון-מס׳-20
כתב עת ופרסומים
צור קשר:


 

 • לפניכם הגיליון העשרים של כתב העת שלנו.זהו כתב העת היחיד בישראל במוקדש לארגונים, למתרחש בהם ובייחוד- לייעוץ להם.
  הגיליון נפתח במאמר במנסה להדגים כיצד נפגשות עבודה צוותית ומציאות ארגונית, בסיוע של סידרת אמירות תאורטיות מכאן ושש דוגמאות מניסיון המחבר מכאן. אנו פותחים בכך מסורת חדשה בכתב העת שלנו, של מתן ביוטוי סדיר להיבטים שונים של עבודה קבוצתית המעוגנת בהקשר ארגוני.
  בהמשך, בגיליון זה שלושה מוקדים:
  הראשון- עיסוק בארגוני חינוך והכשרה במבט המאפשר הכללה לארגונים נוספים. לכאן שייכת העבודה של דביר ורום , שמטפלת בקשר שבין סיפורי חיים לדמויות המשמשות השראה ולגיבוש זהות פרופסיונלית. כך גם מאמרה של אפשטיין-ינאי, המוקדש לשלושה פרדוקסים הכרוכים בהכשרת מורים בדרך לבניית אמירה ייחודית, רעננה ומתחדשת של איש המקצוע, וגם בו אמירה בעניין הבשלתה של זהות מקצועית.
  מאמרה של אפשטיין-ינאי מתחבר גם למוקסד השני, ששואב השראתו מתאוריות של מורכבות. אלה מקבלות ביטוי לא מועטב גיליונות האחרונים שלנו. עיקרו כאן במאמר של בודואן וטל, ובו תיאור העבודה שנעשה לגיבוש מתכונת הערכה בארגון ציבואי והצעה להיחשף לפיתוח תאורטי מחדש ורלוונטי.
  המוקד השלישי נותן ביטוי לעמדה הלאקאניאנית בהקשר הארגוני. מובאות כאן עבודתו של לב על שיח האדון ועבודתם של סנדר וחקלאי על השפה הצבאית.
  גם המדור 'מראית עין', כמו גם צילומי השער של החוברת, מתייחסים הפען להיבטים של שפה ולדימויים שעיגונם חברתי וצבאי כאחד.

  תוכן עניינים:¨ בפתח הדברים | ישראל כ"ץ
  •  על קבוצות בארגונים: רגעים ומשמעויות | ישראל כ"ץ
  •  תרומתו של סיפור חיים להבניית זהות מקצועית של מדריכות במערכת החינוך חקר מקרה | נורית דביר ועינם רום
  • לחשוב מחדש על הכשרת מורים חקירה של פרקטיקה מורכבת בעזרת שלושה פרדוקסים | מילי אפשטיין-ינאי
  • עיצוב תהליך הערכת ביצועי עובדים ניתוח אירוע בגישת דינמיקה במערכות אנוש | יעל בודואן וג'ודי טל
  • שיח האדון כמודל לתיאור יחסי מנהל-כפיפים המקרה של ועדת מכרזים | ליאור לב
  • לכודים בשפה: על השפה הצבאית ככלי פיקודי-מנהיגותי | עמיר סנדר ואבירם חקלאי
  • מראית עין | איריס גולדברג )צילומים מיקי קרצמן(
  • ראיונות עם ראשונים: שיחה עם דליה עציון | משוחחת: תמר בליץ
  • על המשתתפים בגיליון
  • Summaries

  לקריאה ורכישת עותק אלקטרוני: http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101753880
  לרכישה: מחיר גיליון: 70 ₪ | לשני גיליונות 135 ₪ .
  משלוח: 10 ₪.
  מחיר הגיליונות והמשלוח כולל מע"מ.
  את ההמחאה יש לרשום לפקודת 'צפנת' ולשלוח לכתובת: מכון 'צפנת', ת"ד 8515, ירושלים 91083.

  טל' 02-6782887, פקס 02-6791555
  כתובת דוא"ל: zofnat@zofnat.co.il