גיליון-מס׳-23

 • גיליון זה של 'אנליזה ארגונית'  מוקדש לשניות המורכבת שבין ההיבטים הכלכליים־עסקיים להיבטים החברתיים בפעולה של ארגון. יש משמעות כלכלית לדרכי פעולתו של כל ארגון, בין שהוא ציבורי, בין שהוא עסקי ובין שהוא נמצא במגזר השלישי- תמיד יש הוצאות, תמיד יש השקעות, בהכרח יש גם מאזן ודוחות. גם שאלת התוצאות והתשואות רלוונטיות תמיד. ובד בבד יש משמעות חברתית לפעולתו של כל ארגון: מה הרכב עובדיו, מה מניבה פעולתו, מה הוא מציע לרבדים שונים בחברה, מה האקלים הארגוני בו ועוד.

  איך ארגונים משלבים את השיקולים החברתיים והכלכליים-עסקיים? מה קורה כשיש מתח או התנגשות בניהם? שאלות אלה רלוונטיות במיוחד כשמדובר בעסקים חברתיים, שמלכתחילה מצהירים על מחויבות עקיבה ומלאה בו-בזמן לשתי שורות רווח: העסקית והחברתית. בעסקים חברתיים כאלה מתמקד גיליון זה.

  אין לעסקים חברתיים הגדרה אחת וגם לא תצורה אחת. עם זאת, ברור שדווקא בשל השניות שביסודם הם מהווים אתגר חשוב, הן כתצורה ארגונית שתופסת יותר ויותר מקום בסדר היום והן כאתגר לניהול, ייעוץ ופיתוח.

  המאמרים בחוברת זו מנסים לתרום לתחום צומח זה הן בהיבט העיוני (למשל במאמריהם של רחל בנזימן, מוטי טליאס וגילי ברוך, עמרי בורל וכן יובל דרור) והן בהיבט המעשי- בהבאת חקרי מקרה מדגימים (למשל במאמריהן של איה נבון ואמל חייט, ושל נגה בובר בן-דוד, בראיונות עם שלושה יזמים וכן במדוק 'בישול שדה'). גם את המדור 'מראית עין' רתמנו הפעם לעניין זה. מדורים קבועים אחרים ('יצא לאור', 'מתולוגיות ארגוניות', ו'שיחות עם ראשונים') ימתינו לחוברת הבאה שלנו.

  תוכן עניינים:
  • בפתח הדברים | ישראל כ"ץ
  • עסקים חברתיים- מי מגדיר, למה ואיך | רחל בנזימן
  • תהליכים קבוצתיים ועבודה ייעוצית בעסקים שיתופיים | מוטי טליאס וגילי ברוך
  • מעבר למדידה: חשיבותם של מנגנונים ארגוניים לשימור שורת רווח כפולה | עומרי בורל
  • על הקשר בין עסקים חברתיים להון חברתי | איה נבון ואמל חייט
  • הזרוע החברתית-עסקית של חברה למטרות רווח | יובל דרור
  • עובר ושב | אוטונומיה כלכלית ויצירתית- משמעות העבודה בעסק חברתי המעסיק אנשים עם מוגבלויות- בעקבות חקר מקרה | נגה בובר בן-דוד
  • רק במקרה? | אמון ושיתוף פעולה בקואופרטיב | דודו קרני
  • מראית עין | "כשאני יוצא מזה אני קונה מתנות לכולם": הלקוחות הייחודיים של מוסדות ללא כוונות רווח ושל עסקים חברתיים | רם עוזרי
  • בישול שדה | קאופרטיב- מבט מבפנים | פתיח: נעמה גרינולד; מאמר: אילן סימן-טוב; התייחסות למאמר: מוטי טליאס
  • שיחות עם אנשי מעשה | שלוש פגישות עם יזמים של עסקים חברתיים | איה נבון, נגה בובר בן-דוד ותמר בליץ
  • על המשתתפים בגיליון
  • Summaries

  לרכישה: מחיר גיליון: 70 ₪ | לשני גיליונות 135 ₪ .
  משלוח: 10 ₪.
  מחיר הגיליונות והמשלוח כולל מע"מ.
  את ההמחאה יש לרשום לפקודת 'צפנת' ולשלוח לכתובת: מכון 'צפנת', ת"ד 8515, ירושלים 91083.
  לקריאה ורכישת עותק אלקטרוני לחץ כאן

  לרכישת עותק מודפס:
  טל:' 02-6782887, פקס 02-6791555
  כתובת דוא"ל: zofnat@zofnat.co.il