גיליון-מס׳-3

 • זהו הגיליון השלישי של "אנליזה ארגונית". כתב-עת זה מנסה לברר את הזיקה שבין תרומות תאורטיות של הפסיכואנליזה וכן של אסכולות ביקורתיות שונות לבין תאוריות ארגוניות קנוניות; זאת תוך קישור להיבטים ש/ונים של הפרקטיקה, ובמיוחד- לעבודת היועץ בארגון.

  בפתח הגיליון מאמץ לאפיין את המבנה שבו מתהווה ומתקיים השיח הייעוצי בארגון, במאמר על מבנה וייעוץ.
  שתי עבודות בגיליון זה מתייחסות לעבודה קבוצתית. האחת, של חנה בירן, מתמקדת ב"ארגון שבמחשבה", כשהיא משתמשת בדוגמאות מהפרקטיקה לצורך דיון בקשר שבין האדם, התפקיד והעולם החברתי; השנייה, של דפנה עמית סלבסט, מנסה לברר האם תיתכן עבודה פסיכואנליטית במסגרת קבוצה.
  הגיליון הנוכחי מביא את חלקו השלישי והמסיים של המאמר מאת גבריאל דאהן על ייעוץ ארגוני ופסיכואנליזה. בחלק זה נבחנת השאלה המוסדית בקשר לייעוץ, ומבוררת הפונקציה של הייעוץ ביחס לפרקטיקה של הניהול. אנו מקווים להקדיש לעניין זה גם חלק נכבד מהגיליון הבא של "אנליזה ארגונית".
  סקירה מקיפה בדבר הקשר שבין הפיתוח הארגוני (בייחוד בגרסתו האמריקנית) לבין ערכים של דמוקרטיה ארגונית מובאת במאמרה של נילי סוקניק, כשהיא מציגה גם פרספקטיבה ביקורתית , וכן מבררת בשירותם של מי מוצבים הערכים המוצהרים בתחום.

  גיליון זה פותח מדור חדש- מושגים ארגוניים. מדור זה יציע בכל פעם בירור של מושג מרכזי בתאוריה הארגונית, תוך נקיטת עמדה. הפעם עוסק עודד פניני בהערכה, בקרה ופיקוח בשדה הארגוני.
  עוד בגיליון המשך התרגום מתוך עבודתו של זיגמונד פרויד וכן ראיון נוסף בסדרה " מפגשים עם מקבלי החלטות".

  תוכן עניינים:
  • על מבנה וייעוץ | ישראל כ"ץ
  • האדם, התפקיד והעולם החברתי – יחסי הגומלין הבלתי מודעים הקיימים ביניהם | חנה בירן
  • על ייעוץ ארגוני ופסיכואנליזה | גבריאל דהאן
  • קווי גבול הכרחיים ליצירת מרחב לעבודה פסיכואנליטית עם פרט ועם קבוצה | דפנה עמית סלבסט
  • סוגיית האנליזה בידי הדיוטות – שיחות עם אדם חסר פניות (חלק ג') | זיגמונד פרויד
  • O.D. וערכים של דמוקרטיה ארגונית | נילי סוקניק
  • על הערכה, בקרה ופיקוח | עודד פניני
  • שיחה עם פרופ' מרדכי שני | ישראל כ"ץ וגבריאל דהאן


  לרכישה: מחיר גיליון: 70 ₪ | לשני גיליונות 135 ₪ .
  משלוח: 10 ₪.
  מחיר הגיליונות והמשלוח כולל מע"מ.
  את ההמחאה יש לרשום לפקודת 'צפנת' ולשלוח לכתובת: מכון 'צפנת', ת"ד 8515, ירושלים 91083.

  לקריאה ורכישת עותק אלקטרוני לחץ כאן. 

  לרכישת עותק מודפס:
  טל' 02-6782887, פקס 02-6791555
  כתובת דוא"ל: zofnat@zofnat.co.il