גיליון-מס׳-4
 • לאחר עיכובים שונים חוזר כתב העת "אנליזה ארגונית" להופיע כסדרו.

  הגיליון הנוכחי כולל מבחר מאמרים, שהגיעו אל המערכת המייסדת של כתב העת.
  המאמר הפותח נכתב על ידי חנה בירן בעקבות הרצאה שניתנה בפני פורום של עובדי רווחה ארגוניים . הזמן שחלף מעיד כי ביחס למצבי אי-ודאות ואי-יציבות קיימת אקטואליות מתמדת .

  בהמשך מובאת סקירה משווה של נילי סוקניק על יחסי הגומלין המורכבים בין פרט לארגון , כפי שהם משתקפים בגרסאות שונות שמציעות תיאוריות יסוד בשדה הארגון .

  דב אופנהיימר ודליה בנימיני נוטלים את מושג הגבול מתוך התיאוריה הפסיכואנליטית וקושרים אותו לתפיסה מערכתית . הם בוחנים את הגבול כאזור של גילויים רלוונטיים ומכריעים בחיים הארגוניים. 

  אנו ממשיכים בגיליון זה בהבאת חלק נוסף מתוך התרגום של טלי קרינסקי למאמרו של זיגמונד פרויד "סוגיית האנליזה בידי הדיוטות — שיחות עם אדם חסר פניות".

  בגיליון זה אנו פותחים מדור חדש, שיעסוק בסוגיות תיאורטיות הכרוכות בעבודה של הדרכה, וכן מוסיפים מאמר במדור "מושגים ארגוניים".  

  תודה לעודד פניני גם על תרומתו כקורא נוסף למאמרים שהוצעו לגיליון הנוכחי.
  הגיליונות הבאים של כתב העת מכוונים להופיע באופן סדיר.

  תוכן עניינים:
  • ארגונים במצבים של אי-ודאות ואי-יציבות: גישה פסיכואנליטית מערכתית | חנה בירן
  • בין הפרט לארגון | נילי סוקניק
  • על מושג הגבול | דב אופנהיימר ודליה בנימיני
  • סוגיית האנליזה בידי הדיוטות - שיחות עם אדם חסר פניות (חלק ד') | זיגמונד פרויד
  • על ההדרכה: מבוא | ישראל כ"ץ
  • תיאום ארגוני | עודד פניני.

  לרכישה: מחיר גיליון: 70 ₪ | לשני גיליונות 135 ₪ .
  משלוח: 10 ₪.
  מחיר הגיליונות והמשלוח כולל מע"מ.
  את ההמחאה יש לרשום לפקודת 'צפנת' ולשלוח לכתובת: מכון 'צפנת', ת"ד 8515, ירושלים 91083.

  לקריאה ורכישת עותק אלקטרוני לחץ כאן. 
  לרכישת עותק מודפס:
  טל' 02-6782887, פקס 02-6791555
  כתובת דוא"ל zofnat@zofnat.co.il