גיליון-מס׳-5

 • בגיליון הנוכחי של "אנליזה ארגונית" שני מדורים חדשים, שנועדו לתת במסגרת כתב העת ביטוי גובר לדיווחים על הפרקטיקה; המדור האחד- "רק במקרה?"- עוסק בעבודות שבבסיסן חקר אירוע או דיווח על התנסות ארגונית ספציפית. אנו מניחים כי על יסוד הדוגמאות הקונקרטיות עשויות להתנסח גם תובנות תאורטיות והכללות פוריות. הפעם מובא במדור זה מאמרה של אלונה הרנס, המספר על סדנה שקישרה גיבוש אסטרטגיה ארגונית בבירור של הזהות הארגונית. מדור חדש שני הוא "עובר ושב", שיוקדש לעדויות של אנשי מקצוע על עבודתם. במדור זה מובא הפעם חלקו הראשון של חיבור שכתב נתן סגן כהן על תכנית למעורבות (ושמא "התערבות") חינוכית שהוא כרוך בה.

  בגיליון זה מתחדש המדור "מפגשים"- סדרת ראיונות המתועדים בגיליונתינו. הפעם מובא תמליל שיחה שקיימו תמר בליץ ושני קונה עם הסופרת בתיה גור.

  בגיליון הנוכחי מובא הפרק האחרון במאמר של פרויד "סוגיית האנליזה בידי הדיוטות", בתרגומה של טלי קרינסקי. מאמרים מתורגמים נוספים יופיעו בגיליונות הבאים.

  עוד בגיליון: המשך הסדרה על תאוריה של הדרכה (הפעם- "על השיח ההדרכתי"); מאמר העוסק במתח שבין חידוש לשימור בארגון החינוכי; וכן מאמר של נילי סוקניק הכורך מטרות ארגוניות סותרות וקונפליקטים תפקידיים יחד עם התאוריה הפרקטלית.

  כפי שיבחינו קוראים נאמנים של כתב העת, יש בגיליון הנוכחי חידוש מסוים בעיצובו ביחס לגיליונות הקודמים, וזאת ביוזמתו וכפרי כשרונו של ערן צירמן.

  החל בגיליון זה יש לכתב העת מערכת חדשה. תודה לחברי המערכת המייסדת של "אנליזה ארגונית", שתרמו רבות לעיצוב אופיו של כתב העת.

  הגיליון הבא שלנו יוקדש בחלקו לעיסוק בייעוץ אישי במסגרת ארגונים. כמו כן נפתח בו מדור שיטפל בהיבטים חברתיים ואקטואליים של הסובב אותנו, וכותרתו "כאן ועכשיו". נוכח הזמנים הסוערים שאנו נתונים בהם, דיון בנושאים אלה הוא בגדר הכרח לנו.

  תוכן עניינים:
  • מטרות ארגוניות סותרות וקונפליקטים תפקידיים | נילי סוקניק
  • בין שימור לחידוש –  על החינוך | ישראל כ"ץ
  • זהות ארגונית ותכנון אסטרטגי: מניסיונו של ארגון ציבורי | אלונה הרנס
  • סיפור שיש בו אהבה – חלק א' | נתן סגן כהן
  • על השיח ההדרכתי | ישראל כ"ץ
  • סוגיית האנליזה בידי הדיוטות: שיחות עם אדם חסר פניות (חלק ה') | זיגמונד פרויד (1926)
  • שיחה עם בתיה גור | תמר בליץ ושני קונה


  לרכישה: מחיר גיליון: 70 ₪ | לשני גיליונות 135 ₪ .
  משלוח: 10 ₪.
  מחיר הגיליונות והמשלוח כולל מע"מ.
  את ההמחאה יש לרשום לפקודת 'צפנת' ולשלוח לכתובת: מכון 'צפנת', ת"ד 8515, ירושלים 91083.

  לקריאה ורכישת עותק אלקטרוני לחץ כאן. 

  לרכישת עותק מודפס:
  טל' 02-6782887, פקס 02-6791555
  כתובת דוא"ל: zofnat@zofnat.co.il