גיליון-מס׳-6
 • חוברת זו נפתחת בתרגום מאמר של ויליאם האלטון, שהופיע במקור בקובץ המוקדש לגילויים של הלא-מודע בעבודה. המאמר מייצג ניסיון להשתמש בתיאוריה הפסיכואנליטית בהקשר ארגוני, בעיקר מתוך נקודת התייחסות לרעיונות של זיגמונד פרויד, מלאני קליין וממשיכיהם.

  אנו פותחים , כמובטח , מדור חדש - "כאן ועכשיו", הכולל מאמרים המתייחסים לסוגיות אקטואליות בפריזמה תיאורטית .
  הפעם מובא מאמרה של חני בירן ''טרור ואלימות חברתית — מבט פסיכואנליטי". הכותבת מתארת כיצד ניתן לפענח תהליכים חברתיים במונחים הזוכים בדרך כלל לשימוש בהתייחסות אל הפרט .

  עוד כלולים בגיליון הנוכחי המדורים הרגילים : פרקים בתורת ההדרכה, מושגים ארגוניים, מפגשים.
  השיחה המובאת עם פרופי מיכאל הרסגור מעידה עד כמה התקיים לאורך השנים יחס אינטימי בין היועצים לבין השררה.
  במדור "עובר ושב", המוקדש לעדויות מן הפרקטיקה , אנו מביאים את חלקו השני של מאמרו של נתן סגן כהן , הדן בהתערבות חינוכית שעניינה האמנות בבית-הספר לבסוף מובאת בחוברת גם תגובה של אנדרי שיינברג, המנסה לערער על התועלת שבשימוש במושג "גבול", זוהי דוגמה לניתוח ביקורתי מאתגר. עיקרי טיעוניו תקפים גם לגבי השימוש במושגים אחרים שקנו להם אחיזה בעבודת היועצים, ובכלל זה מושג ה"תפקיד", ששיינברג מציע כחלופה. גם בעתיד נשמח לפרסם תגובות על מאמרים המופיעים בכתב העת.

  תוכן עניינים:
  • על אחדים מההיבטים הלא מודעים בחיים הארגוניים | וויליאם האלטון, מאנגלית:  הדרה שפיגל-עמנואל
  •  טרור ואלימות חברתית – מבט פסיכואנליטי | חני בירן
  • הדרכה נוכח ניגודים וסתירות | ישראל כ"ץ
  • מערכת | מיכל מסטר-ברק
  • סיפור שיש בו אהבה – חלק ב' | נתן סגן כהן
  • שיחה עם מיכאל הרסגור | תמר בליץ וערן הלברייך
  • 'אין גבול' | אנדרי שינברג.

  לרכישה: מחיר גיליון: 70 ₪ | לשני גיליונות 135 ₪ .
  משלוח: 10 ₪.
  מחיר הגיליונות והמשלוח כולל מע"מ.

  את ההמחאה יש לרשום לפקודת 'צפנת' ולשלוח לכתובת: מכון 'צפנת', ת"ד 8515, ירושלים 91083.
   
  לקריאה ורכישת עותק אלקטרוני  לחץ כאן 
   
  לרכישת עותק מודפס:
  טל' 02-6782887, פקס 02-6791555
  כתובת דוא"ל  zofnat@zofnat.co.il