גיליון-מס׳-8

 • במשך השנים התפתחה חשיבה עיונית ונצבר ידע ניכר לגבי הקשר בין הפסיכואנליזה לבין תהליכים המתרחשים במסגרת קבוצה וארגון. זאת הן בתאוריה, הן בלמידה הקבוצתית-התנסותית והן ביישום לגבי עבודת הייעוץ הארגוני. למסורת טוויסטוק, כפי שהתפתחה בעיקרה באנגליהלאחר מלחמת העולם השנייה, היה תפקיד מרכזי בהקשר זה. מסורת טוויסטוק נקראת כך על שם מרכז לונדוני המשלב במסגרתו טיפול, ייעוץ ומחקר בהיבטים שונים של יחסי אנוש, על יסוד מחויבות ךפסיכואנליזה. הגישה הובאה לישראל בשנות השישים של המאה הקודמת, והיה לה משקל ניכר ביחס להתפתחות המקומית הפרופסיות של יחסי הסיוע בזיקתן לקבוצות וארגונים.

  החוברת הנמוכחית מכנסת יחד שבעה מאמרים שנכתבו ביוזמה משותפת של ארבעה גופים העוסקים בישראל בקידום עבודה ארגונית בזיקה לפסיכואנליזה: "צפנת"- מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני; "אפק"- ארגון פרט-קבוצה; "חושב"- חוקר חידושים ושינויים בחברה; ו"בסוד שיח"- עמותה לקידום דיאלוג בין קבוצות עימות בחברה הישראלית. חלק מהמאמרים מתמקדים במתודולוגיה ספציפית המזוהה עם מסורת טוויסטוק: כנסים אינטנסייבים שביסודם למידה בתוך התנסות, בזיקה לקעיונות שפותחו בפסיכואנליזה במיסגרת האסכולה של יחסי אובייקט. חלק אחר מהמאמרים עוסקים בהיבטים שונים של קיום עבודה ייעוצית, הנחייתית והכשרתית בזיקה לפסיכואנליזה.

  תוכן עניינים:
  • פסיכולוגיה ארגונית ללא ספה | איתמר רוגובסקי
  • הערות על מסורת ועל מסורת טוויסטוק בפרספקטיבה ישראלית | גבריאל דהאן            
  • סמכות, מסורת ותהליכים קבוצתיים | ישראל כ"ץ וברוס אופנהיימר
  • מחשבות על סמכות, תפקיד וגבולות | מייק טפליץ
  • לשרוד או ללמוד? על הפרדוקס שבחקירת הלא-מודע במערכות ארגוניות פוליטיות | ורד אמיצי
  • פיתוח סמכות ותפיסת סמכות המנחה אצל המשתתפים בקבוצה הלומדת הנחיה קבוצתית | נאווה רוזנווסר
  • עבודה פנימית   על עבודת יועץ הפנים ביחידה צבאית | אמיר קופפרשמידט

  לרכישה: מחיר גיליון: 70 ₪ | לשני גיליונות 135 ₪ .
  משלוח: 10 ₪.
  מחיר הגיליונות והמשלוח כולל מע"מ.
  את ההמחאה יש לרשום לפקודת 'צפנת' ולשלוח לכתובת: מכון 'צפנת', ת"ד 8515, ירושלים 91083.

  לקריאה ורכישת עותק אלקטרוני לחץ כאן.
  לרכישת עותק מודפס:
  טל' 02-6782887, פקס 02-6791555
  כתובת דוא"ל zofnat@zofnat.co.il