גיליון-מס׳1

 • גיליון ראשון זה של "אנליזה ארגונית", ואלה שיבואו בעקבותיו, ינסו להעיד על פעולתו, התבוננתו של היועץ הארגוני בפעולת הארגון, במושגים של הארגון בתפקיד היועץ עצמו. זאת, מתוך תפישת תפקיד היועץ כמתייחס אל המציאות של הארגון, אל האדם העובד בארגון ואל שפת הארגון, מתוך הידע והאתיקה שלו ומתוך מבט שאינו בהכרח מבטו של הארגון או של העובד בו.

  היועץ מחויב לראיה רב ממדית של התפקיד, אדם וארגון. עליו לברר דיכוטומיות של כוח וידע, מדע ופוליטיקה, אמצעים, מטרות, מנהלים ועובדים בתוך חיי הארגון. דיכוטומיות כאלה זוכות לעיתים נדירות יחסית לבירור בכתיבה התאורטית האקדמית, ואף אינן מגיעות תמיד לידי דיון במסגרת הארגון או הייעוץ. לדוגמא, היועץ יכול להציע לארגון הבנה בנוגע לאופן שבו היעד של הארגון מתורגם לפעולה ומאיזה סוג של ידע הארגון מוכן להתעלם. תפקידו של היועץ לנסות לעתים לעורר את הידע שהוזנח. לעתים מודגש המרכיב הקשור במיומנות ו/או ההיבט האינטרקציוני- הארגוני, ומוזנח ההיבט העיוני. במקרים אחרים מודגש מדי המרכיב הקומוניקטיבי ומוזנחת העמדה האידיאולוגית או נעלמת העמדה האתית.

  פן אחר של תפקיד היועץ הוא לעזור לעובד לשמור על מרחק פונקציונלי בינו לבין עבודתו; לטפח חתרנות מסוימת של הסובקייט כלפי המוסכמה הארגונית ולעודד את חירותו. לעתים צריך היועץ לסייע לעובד או למנהל למצוא את המרווח שבינו לבין התפקידו. על היועץ להימנע מלהיות כתובת נוספת לקשירה מניפולטיבית של העובד לארגון. לעומת זאת יכול היועץ לעתים לסייע למנהל או לעובד ליצור חציצה נחוצה מפני לחץ הקשור לעבודתם.

  מבחינה זו אין היועץ חיצוני לארגון רק במשמעות הבירוקרטית והארגונית. אין זה ייעודו להשתמש בשפת הארגון או בשפה אחרת המגויסת באופן אוטומתי לשירות הסדר הארגוני המוכר, לעקרון פריון העבודה ושליטת הממונה בארגון. בכך שונה הוא מכל בעל תפקיד אחר בארגון, והסיוע שונה מזה שמציעים יועצים משפטיים, כלכליים והנדסאים. לעניין זה אין פונקציה מקצועית אחרת בארגון מלבדו. על מנת לשנות מבנה ארגוני, להעביר מידע על ניהול זמן ולבנות מסלולי קריירה, יש לעתים גם אחרים בארגון. יש מנהלים שלמדו זאת בבית ספר למנהל עסקים, יש מנהל הדרכה ומנהל כוח-אדם, המומחים הן בתאוריה והן בפרקטיקה של הניהול האפקטיבי ויכולים ללטש מומחיות זו במסגרת השתלמות כזו או אחרת. במאמרה של אירית לוי "על בלשים, על השימוש בתאים האפורים ועל פעולתו של היועץ הארגוני" מתוארת "אחרותם" של היועצים כדומה לזו של בלשים- זאת ביחס לקבוצה שעמה הם פועלים. כאשר הבלשים אינם "אחרים" ושונים דיים, גורלם הוא להסתבך.

  האתגר המרכזי של הייעוץ הארגוני, אתגר שחוברת זו מנסה להתמודד אתו, הוא בהתייחסות ללא מודע של הארגון.
  הכוונה היא להציע פרספקטיבה תאורטית ביקורתית, השונה מזו הנשענת על מה שלומדים מנהלים ויועצים בבתי-הספר למנהל עסקים; זאת, באמצעות שפה שתאפשר ליועץ מצד אחד לא להיבלע בשיח הארגוני המצוי, ומצד שני תאפשר לו ללוות את האנשים בארגון ולהידבר איתם. בתפקיד זה עשוי היועץ לשמש כמקום השלישי לדואליות של ארגון-עובד, מנהל-עובד, וכד'. כפי שעולה ממאמרו של גבריאל דאהן "היועץ הארגוני- הייעוץ הארגוני", תפקיד הייעוץ הארגוני הפסיכואנליטי להיות נושא "הצל של המדע".

  תוכן עניינים:
  • היועץ הארגוני – הייעוץ הארגוני | גבריאל דהאן
  • על בלשים, על השימוש ב'תאים האפורים' ועל פעולתו של היועץ הארגוני | אירית לוי
  • הלימוד והניסיון | ישראל כ"ץ
  • סוגיית האנליזה בידי הדיוטות – שיחות עם אדם חסר פניות (חלק א') | זיגמונד פרויד
  • עבודת צוות בקוקפיט (C.R.M.) | נילי סוקניק
  • בדרך חזרה לאפשרות של מורה – מספר הערות מקדימות לפנקסו של מורה | גבריאל דהאן
  • שיחה עם פרופ' דן מיכאלי | ישראל כ"ץ וגבריאל דהאן


  לרכישה: מחיר גיליון: 70 ₪ | לשני גיליונות 135 ₪ .
  משלוח: 10 ₪.
  מחיר הגיליונות והמשלוח כולל מע"מ.
  את ההמחאה יש לרשום לפקודת 'צפנת' ולשלוח לכתובת: מכון 'צפנת', ת"ד 8515, ירושלים 91083.

  לקריאה ורכישת עותק אלקטרוני לחץ כאן. 

  לרכישת עותק מודפס:
  טל' 02-6782887, פקס 02-6791555
  כתובת דוא"ל: zofnat@zofnat.co.il