הנחיית-קבוצות-1

 • במסגרת שיתוף פעולה ארוך שנים עם אוניברסיטת תל אביב ועם המרכז האוניברסיטאי לפיתוח סגל בחינוך, מעבירה צפנת תוכנית יישומית שנתית להכשרת מנחים. תכנית 'הנחיית קבוצות במעגל החיים' מציעה הזדמנות ייחודית לשילוב של ידע ומיומנויות בהנחיית קבוצות, תוך התמקדות במרחבי מעגל החיים, בבית הספר ומחוצה לו. היא מציעה מענה למשתתפים שונים, תוך התחשבות בהבדלים ברקע המקצועי ובשאיפות להנחיה בעתיד. בהמשך לדגש ששמה צפנת על חיבור בין תיאוריה למעשה, מתבסס הקורס על שילוב של תיאוריה עם פרקטיקה, התנסות וחוויה. הסגל המקצועי מעניק טעימה ממגוון שיטות לימוד, הנחיה והכשרה - תיאורטיות, נרטיביות, דינאמיות והתנסותיות.

   
   
   
  • יחידות תיאורטיות מציעות היכרות עם תיאוריות קבוצתיות מרכזיות, תוך מתן התייחסות ומקום לתחנות שונות במעגל החיים וקישורן לסוגיות של הנחייה,בדגש על גישה נרטיבית בהנחיה.
  • יחידה דינאמית (לימוד תהליכים קבוצתיים) מאפשרת למשתתפי הקורס לחוות סגנון הנחיה פתוח, ועבודה עם תכנים המועלים על ידי המשתתפים ב"כאן ועכשיו" הקבוצתי. בפרקים דינאמיים אלו יוזמנו המשתתפים לחוות ולחקור תהליכים קבוצתיים ואישיים ואת תפקידו של מנחה הקבוצה ביחס לתהליכים הללו. 
  • התנסות בהנחיית עמיתים – במסגרת יחידת הנחיית עמיתים יקבלו המשתתפים הזדמנות להתנסות ולחוות סגנונות וסוגיות בהנחיה, תוך קבלת משוב ומתן אפשרות לחקר ולמידה.  
  • הדרכה סדירה בזיקה לפרקטיקה - כל משתתף יידרש ליזום ולהתנסות בהנחיית קבוצה בהתאם להתמחות שבחר. ההדרכות ילוו בהדרכה מתמשכת, ששמה דגש על חקירה קבוצתית ופרטנית של סוגיות, התלבטויות ואירועים מההתנסות בשטח.
  • ימי התמחות מרוכזים - בעזרת התמקדות בתמות רלוונטיות, יאפשרו ימי הנושא חקירה והעמקה בסוגיות תוכן של מעגל החיים (משפחה וזוגיות; חינוך; תעסוקה ועבודה) תוך התנסות ולמידה של מתודולוגיית הנחיה מרכזיות- כלים דרמטיים, כלי בכתיבה וכלים השלכתיים.

  לפרטים נוספים ולהרשמה לחצו כאן.