הערכה-ומחקר-יישומי
  • מחקרי הערכה יישומיים ופיתוח ידע הולכים ותופסים מקום מרכזי יותר ויותר בחיים הארגוניים. למכון צפנת ניסיון עשיר בתחומים של מחקרי הערכה, המשגה ותיעוד ארגוניים, גיבוש ניירות עמדה, סקרים, סקירות ספרות ובחינה של תרבות ארגונית. המכון אף מספק ליווי מקצועי נחוץ לארגונים המקיימים בעצמם תהליכי מחקר ופיתוח ידע פנימיים. על פי התפיסה המנחה את פעולת המחקר שלנו, מחקרים אלה מהווים הזדמנות חשובה ללמידה עבור הארגון.