הערכה-ומחקר-יישומי-1

  • הערכה ומחקר יישומי הם שמות כוללים למהלכים של איסוף מידע ובחינה שיטתיים של היבטים שונים בפעולת הארגון. מהלכים אלה נועדים לייצר ידע ותובנות חדשות של הארגון, וכך לשפר את פעולתם. הערכה מתייחסת לרוב לאופן הפעולה ולתוצאות של תוכניות שונות, או לרמת התפקוד של מנהלים ועובדים. מחקר יכול להתייחס לסוגיות פנים-ארגוניות ספציפיות, או ביחס למאפיינים של סביבת הפעילות שלהם – למשל מאפיינים של לקוחות, ומאפשר לארגונים להעמיק את הידע שלהם ביחס לסוגיות אלו.
     
    למכון צפנת נסיון עשיר בהערכה ובמחקר לסוגיהם השונים, באופן המחבר בין יכולות מובהקות של מחקר יישומי, לבין היכרות עמוקה עם העולם הארגוני. שילוב ייחודי זה מאפשרת תרגום הממצאים להמלצות הניתנות ליישום. המכון צבר מומחיות הן בשיטות מחקר איכותניות (כמו ראיונות, תצפיות וקבוצות מיקוד) והן בשיטות מחקר כמותניות (סקרים), ומאמין ששילוב ביניהן מאפשר לקבל תמונה מקיפה יותר. למכון נסיון רב בהגדרה של מטרות בצורה ברורה ומדידה, ובהגדרת מדדים אפקטיביים להיבטים שונים בפעילות הארגון.