• בישראל קיים מגוון עצום של תכניות חברתיות המופעלות לרוב על ידי מלכ"רים או על ידי גופים ציבוריים. בניגוד לארגון עסקי אשר יכול למדוד את הצלחתו על ידי מדדים כמותיים ברורים (מספר לקוחות, הכנסות, רווח) מדידת האימפקט של תכנית חברתית היא חמקמקה יותר. לעיתים קרובות בארגונים הפועלים לקידום מטרות חברתיות יש תחושה של עשייה משמעותית ומשפיעה מבלי שנעשית הערכה ומדידה שיטתית. ההשלכות לכך עלולות להיות החמצת המטרה ובזבוז משאבים מיותר. בשנים האחרונות הולכת ומתחזקת ההבנה בקרב ארגונים אלו שתכניות חברתיות צריכות להיות מלוות בעבודת הערכה שתסייע בבחינת האימפקט ובקבלת החלטות עתידיות.

    בצפנת, אנו מציעים הערכה שיטתית של תכניות חברתיות על פי תכנית עבודה מסודרת תפורה לפי מידה. הערכה זו כוללת למידה של התכנית, חידוד מטרותיה, הגדרת מדדים ומדידתם, תוך שימוש במגוון כלים כמותניים ואיכותניים המשלימים זה את זה. העבודה נעשית תוך הידברות שוטפת עם הלקוח והתאמה לצרכים המשתנים שלו. תוצאות עבודת ההערכה מסייעות בבחינת האימפקט של התכנית והיעילות בניצול המשאבים. ההערכה מהווה כלי עבור הארגון לצורך קבלת החלטות עתידיות באשר לתכניותיו החברתיות. כאשר ההערכה אינה נעשית בדיעבד אלא מלווה את התכנית לאורך הדרך היא יכולה לסייע בעיצוב וטיוב התכנית. במסגרת עבודות ההערכה אנו מעמידים לרשות התכניות עמן אנו פועלים לצד ניסיון מחקרי מגוון וקפדני גם את הניסיון הייעוצי ואת נקודת המבט הכפולה שלנו כחוקרים וכיועצים.  כל העוסקים בהערכה במסגרת המכון הם יועצים ארגוניים מנוסים ואנו מציעים ללקוחותינו אפשרות להמשך ליווי ייעוצי ולסיוע בהטמעת שינויים ארגוניים נדרשים שהצורך בהם עולה בעקבות ההערכה. בנוסף אנו יכולים להכשיר את עובדי הארגון בהערכה ולהעניק להם כלים להערכה ומדידה עצמית.    

    למכון צפנת תחום מחקר והערכה פעיל, המקיים באופן שוטף מגוון עבודות בתחום המחקר וההערכה בארץ ובחו"ל ובכלל זה גם כתיבה של ניירות עמדה, פיתוח כלים, כתיבת תורה ותיעוד בתמהיל הנדרש לפי העניין. המכון מקיים מאז ייסודו וברציפות עבודות הערכה מגוונות עבור מספר הולך וגדל של לקוחות. בעבודות המכון ניתנת תשומת לב מיוחדת להערכה מורכבת, שהנה רבת פרספקטיבות ונותנת ביטוי למציאויות משתנות ועתירות מרכיבים. מאז 2011 מוביל המכון מידי שנה (בשותפות צומחת עם ארגונים אחרים) כנס מקצועי שנתי בנושאי הערכה. ראוי לציין שכתב העת שאנו מוציאים לאור "אנליזה ארגונית", כלל חוברת עדכנית בנושאי הערכה (גיליון 18).