הערכת-תכניות-1
  •  
    ארגונים שפועלים בעולם החברתי, כמו עמותות וקרנות פילנתרופיות, מעוניינים לבחון האימפקט של הפעולות וההשקעות שלהם. בשנים האחרונות התחזק הצורך של ארגונים אלה בהערכה שיטתית, אובייקטיבית ושקופה של התוכניות שהם מפעילים או מממנים, באמצעות גוף חיצוני ומקצועי. ההערכה מסייעת לארגונים לבחון באיזה אופן ובאיזו מידה הפעולות המתקיימות אכן משיגות את התוצאות הרצויות ביחס לקהלי היעד המיועדים. הערכה יכולה לשמש ארגונים בעולם החברתי לצורך למידה פנימית ושיפור תהליכים, קבלת החלטות מבוססת נתונים, ודיווח לתורמים. היא משמשת קרנות בתהליכי קבלת ההחלטות שלהן באשר להשקעות עתידיות.

    בצפנת אנו מציעים הערכה ממוקדת-שימוש (utilization-focused), המותאמת לצרכי המזמין. אנו שואפים תמיד שממצאי ההערכה יהיו שימושיים עבור הלקוח המזמין, בין אם זה ארגון או קרן. לשם כך אנו מעמידים לרשות לקוחותינו לא רק ניסיון במחקר יישומי מגוון וקפדני,  אלא גם את הניסיון שלנו כיועצים, המכירים היטב את העולם הארגוני, ואת עולם הארגונים החברתיים בפרט. הערכה נעשית תמיד תוך הידברות שוטפת עם הגורם המזמין, מתוך אמונה שהידברות זו מגבירת את התועלת שבהערכה. תהליך הערכה טיפוסי כולל למידה של התכנית המוערכת, חידוד מטרותיה ו/או פיתוח של תיאוריית שינוי בשיתוף עם המזמין, פיתוח תוכנית הערכה שכוללת הגדרה של שאלות, מדדים ומתודולוגיה, איסוף בשטח, ולבסוף ניתוח הממצאים ודיווח. אנו מאמינים בשילוב משלים בין כלי מחקר כמותניים ואיכותניים מתוך תפיסה שכך ניתן להשיג תמונה מקיפה ורבת-פרספקטיבות של הפעילות המוערכת. בהערכה אנו רגישים לפרספקטיבות שונות, ולמציאות המורכבת והדינמית בה פועלים ארגונים רבים.
     
    למכון צפנת תחום מחקר והערכה פעיל, המקיים באופן שוטף מגוון עבודות בתחום המחקר וההערכה בארץ ובחו"ל ובכלל זה גם כתיבה של ניירות עמדה, פיתוח כלים, כתיבת תורה ותיעוד בתמהיל הנדרש לפי העניין. המכון מקיים עבודות הערכה מגוונות עבור קרנות פילנתרופיות ישראליות וזרות, ארגונים בעולם החברתי, וגורמי ממשל שונים (כמו משרדי ממשלה והביטוח הלאומי) המבקשים לבחון את השקעותיהם. מאז 2011 מוביל המכון מדי שנה (בשותפות צומחת עם ארגונים אחרים) את כנס "בהערכה רבה", העוסק בסוגיות שונות בהערכה ובמשולש ביחסים שבין ארגון בעולם החברתי – קרן פילנתרופית – מעריך. גיליון 18 של כתב העת "אנליזה ארגונית" שאנו מוציאים הוקדש כולו לסוגיות עדכניות בתחום ההערכה.