חניכה-ניהולית-והצללה

 • חניכה ניהולית היא מהלך ארגוני מובנה של למידה אישית, המבוססת על קשר מתמשך ובלתי אמצעי בין מנהל מנוסה המלווה את עשייתו של מנהל צעיר ממנו. מטרת החניכה היא להקנות לנחנך ערכים ונורמות ניהוליים, לסייע בפיתוח חשיבה ניהולית, להביא לשיפור ביצועי המנהל הנחנך ולהעצים את תחושת המסוגלות העצמית של המנהל הנחנך. לצד מטרות ממוקדות אלו מאפשרת החניכה הניהולית פיתוח וניסוח של ידע ניהולי משותף ויצירת תרבות ארגונית של למידה הדדית, שיתוף בידע והתפתחות מקצועית תוך כדי עבודה.
   
  קיימות שיטות שונות של חניכה, למשל, חניכה "קלאסית" המתבססת במידה רבה על מהלך של "הסבר – הדגמה – תצפית – משוב". בחניכה זו, החונך מדריך עובד תוך כדי העבודה, צופה בו ישירות בזמן ביצוע המטלות השונות ונותן לו משוב על ביצועיו. לעומתה, "בחניכה ניהולית מוצלבת" החונך אינו מנהלו הישיר של הנחנך ולכן אין באפשרותו לצפות באופן ישיר בעבודתו של הנחנך או להורות לו על דרכי פעולה ספציפיות. לפיכך, שיטת חניכה זו מתבססת, בעיקר, על רפלקציה והמשגה משותפת של ההתנסויות החניך כפי שהן מובאות על ידו, לצורך למידה.

  תכנית של חניכה ניהולית ((mentoring והצללה ניהולית (shadowing) מציעה לעשות שימוש בידע העצום הנצבר אצל מנהלים וחברי הנהלות ותיקים שאינו נמצא בספרים: היחס להתנהלות המערכות, הפוליטיקה הארגונית, הובלת תהליכי שינוי, ביצוע רפורמות וכדומה. חניכה ניהולית מציעה תהליך מובנה ומלווה של הצמדת חונך (mentor) ותיק ומנוסה למנהל צעיר לכמה פגישות, לשם שיח וחשיבה משותפת על האתגרים שבפניהם עומד המנהל הצעיר ולמידה מניסיונו של החונך. הנחנך מוזמן להצטרף לחונך כצל shadow)) ולצפות בתפקוד שלו בעבודתו. ככל שמתאפשר אנו ממליצים לאפשר חניכה בין-ארגונים, כדי לאפשר למידה בין-ארגונים לצד תחושת נוחות לגעת באתגרים מורכבים. אנו מציעים לארגונים ליווי של תהליך ההצמדה בין החונכים לנחנכים, הדרכה לחונכים (בהנחה שלצד הידע הארגוני העשיר שלהם יש ידע הקשור לתפקיד החונך) וכן ליווי קבוצתי לקבוצת הנחנכים, המאפשר דיון בתכנים העולים מתהליך החניכה כולו ועיבודם לשם למידה אישית וארגונית רחבה יותר.
   
  למכון צפנת ניסיון וידע רב שנים בהובלת תהליכי חניכה ארגונית בתוך ארגונים, במסגרות בין ארגוניות, ומסגרות של בוגרים במגזר הציבורי, במגזר העסקי ובמסגרות הכשרה.
  הליווי כולל סיוע בבנייה של תהליך החניכה, בהכשרת החונכים, בליווי הנחנכים ובניסוח הלמידה הארגונית המצטברת תוך כדי התהליך.
  בין היתר, פעלה במכון תכנית חניכה לראשי ערים חדשים (בעקבות הבחירות לרשויות המקומיות ב-2013). במסגרת התכנית, מכון צפנת, בשיתוף עם משרד הפנים ובית הספר למדיניות ציבורית, ליווה תכנית חניכה לראשי רשויות חדשים. החונכים הם ראשי ערים ותיקים ובולטים בתחומם. במסגרת התכנית התקיים יום הדרכה לראשי הרשויות הוותיקים - החונכים, שולחנות עגולים לחונכים ולנחנכים וקבוצה המלווה את ראשי הערים הנחנכים לדיון ולליבון תוצרי החניכה.