כתב-העת-אנליזה-ארגונית

כתב העת "אנליזה ארגונית"
כתב העת "אנליזה ארגונית" הוא היחיד בישראל העוסק בייעוץ ארגוני לגווניו, ומתמקד בפעולתו ובהתבוננותו של היועץ הארגוני במציאות של הארגון, באדם הפועל בארגון ובשפת הארגון. כוונתו של כתב העת להציע נקודת מבט תאורטית־ ביקורתית באמצעות שפה המאפשרת ליועץ ללוות את אנשי הארגון ולהידבר עמם. כתב העת משמש זירה לקידום השיח.
כתב העת "אנליזה ארגונית" יוצא לאור מטעם מכון צפנת מאז שנת
1995

 

לרכישה: מחיר גיליון: 70 ₪ | לשני גיליונות 135 ₪ .
משלוח: 10 ₪.
מחיר הגיליונות והמשלוח כולל מע"מ.
את ההמחאה יש לרשום לפקודת 'צפנת' ולשלוח לכתובת: מכון 'צפנת', ת"ד 8515, ירושלים 91083.

טל' 02-6782887, פקס 02-6791555
כתובת דוא"ל: zofnat@zofnat.co.il