• ליווי הנהלות

    המגזר הציבורי נזקק מחד למנהיגות המסוגלת להוביל שינוי בדפוסי העבודה של המערכת הציבורית (הנמצאת אף היא בתהליכי שינוי) ומאידך ליכולת לפעול כחלק ובתוך המערכת. תפקידים מרכזיים וכישורים נוספים הם היכולת לגבש מדיניות, מסוגלות לממש אותה ולעשות כל זאת תוך כדי מנהיגות מבזרת אשר רותמת את הסובבים ומעצבת תרבות ארגונית המכוונת לשינוי ולפיתוח מנהיגים נוספים. היכולת לממש תפקידים אלו בתוך המערכת הציבורית דורש מהמנהלים כישורים ומיומנויות רבות ועל כן לפיתוח מנהלים ישנה חשיבות רבה.

    ברשותנו ניסיון רב שנים בתחום ליווי הנהלות מן המגזר הציבורי. תוכניות ליווי ההנהלות שלנו מבוססות על עקרונות שבוססו לאור ניסיוננו: למידה דיאלוגית המתמקדת בצורכי ההנהלה, חיבור בין מעשה ותיאוריה, למידת האידיאל המנהיגותי: הכלים והמיומנויות תוך חיבור לשטח ולמפגש של אידיאל זה עם המנהל הלומד, הפרשנות, החוויות האישיות ותפיסות העולם וכן, לימוד המשלב התנסות מעשית.