מחקר-יישומי-1

 • מחקר יישומי מאפשר לארגונים להעמיק את הידע שלהם ביחס לסוגיות פנים-ארגוניות ספציפיות, או ביחס למאפיינים של סביבת הפעילות שלהם – למשל מאפיינים של לקוחות. כמו כן, מחקר יישומי יכול להנגיש לארגונים ידע בתחום תוכן מסוים הקשור לפעילות שלהם. ארגונים רבים מבקשים לערוך מחקרים יישומיים מתוך הנחה שידע זה ישפר את אופן פעולתם.

  מחקר וסקרים תוך-ארגוניים מסייעים לארגון בכלל ולמערך משאבי האנוש בפרט לשפר את תהליכי הניהול וההדרכה בארגון. מחקר על מאפייני סביבת הפעילות והלקוחות מאפשרים לארגון להתאים טוב יותר את הפעילות שלו לצרכים ולמגמות בסביבת הפעילות. מחקר על תחום דעת מסוים מאפשר לארגון לספק ללקוחותיהם את השירות העדכני והמדויק ביותר. 

  בין השאר, מציע המכון מחקרים בנושאים הבאים:
  פיתוח ידע על היבט מרכזי של פעילות הארגון: מחקר זה בוחן לעומק היבט מרכזי בפעילות הארגון ובודק עד כמה הוא מנוהל באופן יעיל ובהתאם למטרות שביסוד הארגון. תוצאות המחקר מסייעות למקבלי ההחלטות בלימוד ובבירור של תהליכים מרכזיים הקשורים בפעילות הארגון, לצורך דיונים אסטרטגיים וקידום הכרעות  עתידיות בין חלופות.
  פיתוח של תורת עבודה :מחקר זה בוחן פרקטיקות של עבודה בארגון, לצורך המשגתן, שכלולן, והפצתן. פיתוח תורת עבודה נחוץ לארגון הנמצא בשלבי גדילה, או לארגון המעוניין להעביר את פעילותו לארגון אחר.
  מחקר ופיתוח ידע על לקוחות/קהל יעד: מחקר זה בוחן מאפיינים שונים של קהל היעד של הארגון, כגון צרכים  או עמדות. הוא מאפשר לארגון להתאים את פעולתו טוב יותר לקהל היעד.
  הערכת הכשרות: מחקר זה בוחן את האפקטיביות של קורסים והכשרות המועברים לעובדים ולמנהלים ביחס למטרות שהוגדרו. הוא מאפשר לארגון לזהות הצלחות ופערים בתוכנית ההדרכה של הארגון.
  בחינה של רב-תרבותיות וגיוון: בארגונים המעסיקים מגוון עובדים המגיעים מקבוצות אוכלוסיה שונות בחברה הישראלית, בין אם מרצון או מכורח, מחקר כזה בוחן כיצד הארגון מתמודד עם מגוון העובדים שלו, וכיצד היחסים בין הקבוצות השונות בארגון משפיעים על עבודתו. המחקר מציע לארגון דרכים מועילות יותר להתמודד עם סוגיית הגיוון, ולרתום אותה לטובת מטרות הארגון.