• תהליך איתור ומיון בעלי תפקיד בכירים בארגון טומן בחובו אתגרים השונים מאתגרי הגיוס והמיון הרגילים. מחד, דווקא בתפקידים בכירים ישנה חשיבות קריטית לאיתור בעל התפקיד המתאים ביותר מאידך תהליכי מיון אלה כרוכים ברגישות גבוהה יותר שמקשה לעיתים על קיום תהליך מיטיבי. קשיים אלו מצויים הן ברמה התוך ארגונית (תהליכים דיסקרטיים. ומתוחים כשמדובר בעמדות מפתח) והן ברמה החוץ ארגונית אל מול המועמדים- בתפקידים בכירים מועמדים אינם ששים לתהליכי מיון שגרתיים ורואים בכך לעיתים תעודת עניות לארגון הממיין. לעיתים ישנו אף קושי של ממש באיתור מועמדים מתאימים.
  למכון צפנת  ניסיון רב בבניית תהליכי גיוס ומיון המותאמים לאופיו הייחודי של הארגון ולפרופיל התפקיד המבוקש.  במסגרת תהליכי המיון נשאף לייצר מגוון כלים ואמצעים שיספקו סוגים רבים של אינפורמציה ביחס לכל מועמד.  פיתוח של כלי מיון ייעודים מאפשר לקבל משוב ספציפי ולא גנרי ביחס לכל מועמד.
  אנו מציעים:
  • ליווי בשלב האיתור והגיוס: גיבוש פרופיל תפקיד יחד עם בעלי עניין בארגון; ליווי מנכ"ל ו/או מנהל משאבי אנוש בחשיבה על הגדרות תפקיד; חשיבה על מקורות גיוס מותאמים לתפקיד המבוקש; ליווי תהליכי ראיונות מקדימים
  • קיום ראיון פסיכולוגי והעברת חוות דעת מפורטת
  • בניית מרכז הערכה "בתפירה אישית" הכולל התנסויות ייחודיות קבוצתיות ו/או אישיות 
  • בסיום מרכז ההערכה מועברת התרשמות מפורטת ומקיפה.  
  • בניית סימולציות ותרחישים מותאמי תפקיד
  • בניית משימות התנסות ייעודיות ברוח התפקיד המיועד