סמינר

  • סמינר צפנת מתקיים ברציפות מדי שנה מאז 1985 בהובלתו של פרופסור ישראל כ"ץ. בכל שנה מתמקד הסמינר בתוכן אחר, ומשולבים בו מרכיבים של התנסות ותהליך.  הסמינר מיועד למנהלים, ליזמים, לאנשי תכנון ופיתוח, לאנשי משאבי אנוש, ליועצים ארגוניים וכן לאנשי מקצועות הסיוע לסוגיהם. הסמינר מתקיים אחת לחודש בימי שישי בבוקר.
    נושאים שונים בהם עסק הסמינר בשנים האחרונות הם: חדשנות, זהות, למידה ו"אומנות הייעוץ".