סקרים-ארגוניים

 • סקר ארגוני הוא דרך מהירה ופשוטה יחסית לקבל תמונת מצב על היבטים שונים בפעילות הארגון. הסקר נבנה תוך התאמה ספציפית לשאלות שמעסיקות את הלקוח ומתוך התייחסות למדדים מוכרים או לבנצ'מרקים קיימים בתחום. סקרים יכולים לסייע לארגון בכלל, ולמערך משאבי האנוש בפרט, בהגדרת מטרותיו בצורה ברורה ומדידה, בשיפור קבלת ההחלטות, ובשיפור ההדרכה בארגון. הסקר יכול לעמוד בפני עצמו, או להיות חלק ממחקר יישומי מקיף יותר.

  למכון צפנת מומחיות בהעברת הסקרים הבאים: 
  סקר תרבות ארגונית / מחוברות ארגונית: סקר אשר בוחן סוגיות כגון שביעות רצון מהיבטים שונים, מחוברות ארגונית, ממשקים בין-אישיים, ותקשורת תוך-ארגונית. סקר זה מציג להנהלת הארגון לזהות היכן היא נמצאת ביחס ליעדים שלה, ולסמן סוגיות ארגוניות הדורשות המשך טיפול.
  סקר הערכת הכשרות: סקר זה בוחן את האפקטיביות של קורסים והכשרות המועברים לעובדים ולמנהלים ביחס למטרות שהוגדרו. הוא מאפשר לארגון לזהות הצלחות ופערים בתוכנית ההדרכה של הארגון.
  סקר רב-תרבותיות וגיוון בארגון: בארגונים המעסיקים מגוון עובדים המגיעים מקבוצות אוכלוסיה שונות בחברה הישראלית, בין אם מרצון או מכורח, בוחן הסקר כיצד הארגון מתמודד עם מגוון העובדים שלו, וכיצד היחסים בין הקבוצות השונות בארגון משפיעים על עבודתו. ממצאי הסקר מאפשרים לארגון דרכים מועילות יותר להתמודד עם סוגיית הגיוון, ולרתום אותה לטובת מטרות הארגון.

  ניתן להעביר את הסקרים באמצעות תוכנה ייעודית שברשותנו, או באמצעות מערכות קיימות בארגון.