• החברה הישראלית משופעת בקונפליקטים בין קבוצות תרבותיות ולאומיות שונות. במקומות העבודה מקיימים אנשים בעלי רקע תרבותי שונה - יהודים וערבים, חילוניים, דתיים וחרדים, עולים וילידי ישראל - קשרים שוטפים אך מורכבים. למרות זאת, לארגונים רבים חסרים הכלים להתמודד עם סוגיה זו ועם השפעתה על אופן פעולת הארגון.
   
  במכון צפנת, אנו מציעים מהלך של התערבות ארגונית שיקנה לארגון כלים להתמודד עם סוגיית היחסים בין עובדיו (ולקוחותיו) המשתייכים לקבוצות תרבותיות שונות, באופן שישרת את טוב יותר את מטרותיו של הארגון. למהלך זה שתי מטרות המשלימות זו את זו:
  • קידום אופן פעולת הארגון ומטרותיו, לרבות בתחום של יעילות ארגונית, שיווק וקשרי לקוחות.
  • קידום יחסי בין קבוצות תרבותיות בארגון, באופן כזה שלא יהוו מקור למתח מתמיד ולחשדנות, אלא יעניקו לארגון יתרון במימוש מטרותיו.
  ההתערבות מורכבת משלושה שלבים:
  • הכנה ואבחון: שלב זה יכלול מספר פגישות הכנה ואבחון עם המנהל, שבסופן נגדיר את חוזה העבודה. החוזה יגדיר את המוקדים בהם נעסוק בהתערבות
  • התערבות: שלב זה יתקיים במתכונת של סדנה/קבוצת עבודה שבהן ישתתפו העובדים. בסדנה זו נעסוק בנושאים שהוגדרו עם המנהל מראש. עם זאת, מומלץ עפ"י סיכום מראש לאפשר לעובדים גם להעלות נושאים שמעסיקים אותם.
  • סיכום והערכה: בסוף המהלך תתקיים פגישה לסיכום ולהערכת המהלך עם המנהל, ולגיבוש ההמלצות בעקבות המהלך, עם אפשרות לשיתוף צוות ניהולי. מהלך ההתערבות יובל על-ידי יועצים ארגוניים מנוסים בעבודה בין-תרבותית, במיוחד ביחסים שבין יהודים לערבים ובין דתיים לחילוניים.