עבודה-בסביבה-פוליטית

  • פוליטיקה ארגונית נוגעת לתחרות המתקיימת בכל ארגון על משאבים, סמכויות והשפעה על קבלת החלטות. ארגונים ציבוריים (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וסוכנויות ציבוריות) מתאפיינים בסוג פוליטיקה נוסף וייחודי להם, אותו ניתן לכנות פוליטיקה פוליטית. הנוכחות של פוליטיקאים נבחרי ציבור, אליהם כפוף דרג מקצועי ממונה, יוצר מתח תמידי הנובע מהשאיפות, המוטיבציות והתגמולים המניעים כל אחד מן הצדדים. בעוד שעבודה הרמונית יכולה להוות מנוף להצלחה, מאבקים עשויים להחליש ולפגוע בעבודתו התקינה של הארגון.   

    פוליטיקה פוליטית היא חלק אינטגראלי ממאפייניו ומזהותו של ארגון ציבורי. לכן לא ניתן להעלים את המתח הפוטנציאלי הכרוך במפגש שבין פוליטיקאים לדרג המקצועי. המטרה צריכה לכן להיות להכיר מנין נובע המתח, כיצד הוא מוזן, ומהן האסטרטגיות להחריפו או למתנו. הליווי הייעוצי שאנו מציעים יכול להיעשות בנפרד או במשותף עם נבחרי ציבור או דרג מקצועי; כעבודה על רכישת ידע ושיפור מיומנויות במסגרת הכשרה, או סביב טיפול במשבר קיים.

    מכון צפנת מלווה ארגונים ציבוריים שונים ביעוץ ארגוני, כאשר לא פעם מיקוד העבודה נוגע למערכת היחסים בין נבחרי הציבור לדרג המקצועי. לחילופין, במספר מקרים נעשו התערבויות ישירות שנגעו ליחסים אלו סביב אירוע משברי. מכון צפנת פיתח התמחות בנושא, כאשר ביצע בהזמנת מערכת המפעמים במשרד הפנים ועיריית ירושלים ניתוח עומק של הנושא, אשר זכה לפרסום בשם: "יחסי הגומלין בין נבחרים לפקידות בכירה ברשויות המקומיות".