עמותות

  • עמותות וארגוני המגזר השלישי הינם ארגונים המבקשים לקדם מטרות חברתיות וציבוריות. כחלק ממאפייניהם המיוחדים של ארגונים אלו הם מתמודדים עם כמה אתגרים מרכזיים: הצורך בגיוס משאבים מתמיד, עבודה של הנהלה ציבורית (ועד מנהל) והנהלה מקצועית, ביסוס עבודה מקצועית תוך שמירה על הערכים והמוטיבציה של חברי הארגון, ניהול מתנדבים, צורך בהערכת פרויקטים חברתיים, צורך בעבודה בשותפויות בין ארגוניות ושיתופי פעולה עם המגזר הציבורי והפרטי ועוד.
    בצפנת צברנו ניסיון רב ומומחיות בעבודה עם ארגונים מסוג זה, על מאפייניהם הייחודיים.