עסקים-חברתיים-1

  • כלכלה חברתית היא מושג מעטפת לתיאור יוזמות עסקיות המבקשות לשלב בין דגש חברתי לדגש כלכלי. כלכלה זו צומחת על רקע ביקורת על התנהלות המגזר העסקי מצד אחד, ורצון לתרום לקידום חברתי מבלי להיות תלוי במשאבים ציבוריים ובפילנתרופיה. לא פעם מהווה העסק עצמו גם מקום לשיקום ושילוב חברתי. יוזמות של כלכלה חברתית נמצאות בצמיחה והתרחבות, וכוללות דגמים מסוג קואופרטיבים ועסקים חברתיים. הרצון לשלב בין דגש חברתי לכלכלי יוצר ליוזמות אלו אתגרים ארגוניים ייחודיים ומורכבים, שליווי ייעוצי נועד לסייע בהתמודדות עימם.

    במכון צפנת אנו מציעים בירור מעמיק של שאלות יסודיות, כבר בשלב הראשון של הקמת מיזם כלכלי חברתי, עשוי לחסוך חלק מן הקשיים הצפויים להופיע בהמשך. לדוגמה: מהו המוצר הכלכלי, מהו המוצר החברתי ואיך השניים משתלבים? מהו מתווה התפתחות נכון בשני התחומים? מהו מבנה הבעלות הנכון על המיזם? כיצד לאזן נכון בין הדגש החברתי לדגש הכלכלי? כיצד למצות את הערך המוסף שיש למיזם כיוזמה חברתית כלכלית? ועוד. הליווי יכול כמובן להיעשות גם בשלבים יותר מתקדמים, תוך מיקוד בהיבטים שונים של עבודת המיזם, באמצעות יעוץ, סדנאות והרצאות.

    מכון צפנת עוסק בהרחבה בנושא כלכלה חברתית מזה מספר שנים ופיתח בו מומחיות. המכון מעניק ייעוץ והערכה מלווה לביטוח לאומי במיזם חלוצי ורב שנתי לתמיכה בהקמת עסקים חברתיים. המכון סייע לארגון שתיל בפיתוח ידע על הקמה ויעוץ לעסקים שיתופיים, אשר זכה לפרסום בחוברת בשם : "פיתוח עסקים שיתופיים: הצעה לכלכלה הוגנת". המכון גם הקדיש גיליון שלם של כתב העת "אנליזה ארגונית" לכלכלה חברתית.