פיתוח-ארגוני

  • פיתוח ארגוני הוא שם רחב לכל פעולה ארגונית שמטרתה לפתח ולקדם את הארגון מן המקום בו הוא מצוי בהווה. ההזמנה לפיתוח ארגוני עוסקת ברצון במינוף החוזקות הארגוניות והתאמה גוברת של הארגון לאתגריו החיצוניים והפנימיים. מהלך של פיתוח ארגוני יכול להיות נוכח מציאות משברית או דווקא נוכח תחושת יכולת ורצון להתאתגר ולהתחדש אל מול סביבה משתנה, רצון לגדול ולהיכנס לשדות נוספים וכדומה.
     
    המפגש בין מנהלי הארגון שמכירים היטב את האתגרים, העבודה והמצוקות וחיים אותם ביומיום לבין יועץ חיצוני - המביא לשיח את נסיונו, הכשרתו ובעיקר את זרותו המאפשרת לו לזהות הנחות בסיסיות ולשאול על ה"מובן מאליו" שמנהלי הארגון, בהיותם כל כך משוקעים בתוכו, כבר אינם מזהים ואותו. מפגש זה מאפשר, לפתח דיאלוג יצירתי, פורה ופורץ דרך שיש בו כדי להוליד חשיבה חדשה ומקורית על אתגרי הארגון ופעולתו.

    מהלך של פיתוח ארגוני נפתח בתהליך של אבחון משותף שתכליתו בירור צרכים ובחינה מחודשת של המטרות האסטרטגיות והיעדים. עם הגדרתם המחודשת של אלה, נעשה תהליך של שינוי כדי להתאים את הפרקטיקה לחזון, למטרות ולמשימה כפי שהוגדרו. מסקנות של מהלך כזה יכולות לכלול בין השאר: שינוי המבנה הארגוני (למשל: מבנה הירארכי, תפקידים, חלוקת הסמכות והאחריות), שינוי בתרבות ארגונית (שינוי בהנחות יסוד וערכים ביחס לסביבה, לחדשנות, לעובדים ולניהול), שיפור וייעול תהליכי עבודה (למשל, תכנון, פיתוח תכניות עבודה, עבודת צוות, ושינוי בתפישת הניהול (למשל: בניית תכניות הכשרה ופיתוח של מנהלים ועובדים כך שיהלמו באופן מדוייק יותר את האתגרים כפי שנוסחו).

    למכון צפנת ניסיון רב בפיתוח ארגוני על צורותיו השונות בעבודה מול מגוון רחב של ארגונים מכל המגזרים. למכון יתרון ביכולתו להציע תמיכה במהלך כולו, החל בשלבי האבחון דרך שלבי הפיתוח ועד לשלבי היישום של הפרקטיקה הנגזרת ממסקנות האבחון.