פיתוח-ארגוני

  • פיתוח ארגוני הוא שם רחב לכל פעולה ארגונית שמטרתה לפתח ולקדם את הארגון.

    לרוב, נעזרים בפיתוח ארגוני כאשר עולה צורך בשינוי או בייעול המצב הקיים, כאשר הסביבה משתנה, כאשר מתמודדים עם משבר או כאשר יש רצון במינוף החוזקות הארגוניות. כאמור, פיתוח ארגוני הוא מושג רחב המתייחס לארגון כולו – על רמותיו השונות (מנהל, צוות, יחידה והארגון כולו), ועל היבטיו השונים. פיתוח ארגוני כולל בין היתר: פיתוח מנהלים, תכניות הכשרה ופיתוח לעובדים, גיבוש אסטרטגיה וחזון, שינוי מבנה ארגוני, פיתוח קהילות, פיתוח שותפויות, הטמעת אחריות תאגידית, שינוי תרבות ארגונית, שיפור וייעול תהליכי עבודה, פיתוח תכניות עבודה ופיתוח חדשנות.

    למכון צפנת ניסיון רב בפיתוח ארגוני על צורותיו השונות בעבודה מול מגוון רחב של ארגונים מכל המגזרים.