פיתוח-והדרכות-צוות

  • פיתוח צוות הוא תהליך המיועד לסוגים שונים ומגוונים של צוותים – הטרוגוניים והומוגניים, גדולים וקטנים, צוותי מקצועיים ורב-מקצועיים, צוותים המוגדרים קבועים או כאלה שנבחרו לצורך משימה מסוימת, צוותי אורך וצוותי רוחב. בתה ליך של פיתוח צוות אנו מבקשים לחקור במשותף את הדינמיקה המתרחשת בצוות, את הקשיים שחברי הצוות מתמודדים איתם, את היחסים בין אנשים שונים בקבוצה ואת הקשיים הממוקדים ביחיד – כדי לסייע לצוות להתפתח, להשתנות ולהתמודד עם משימות קיימות וחדשות. 

    פיתוח הצוות נעשה תחילה בפגישה של תכנון והגדרת יעדים עם מנהל הצוות, ובחירה משותפת של דרכי העבודה המתאימות לקבוצה מתוך המגוון הקיים. דרכי העבודה וההתערבות יכולות לכלול, בין היתר, שיחה אישית עם כל אחד מאנשי הצוות, עבודה בקבוצה מלאה או בצוותים קטנים, משחקי תפקידים, ליווי ישיבות עבודה, שימוש באאוטדור (עבודה חוויתית במרחב חיצוני לארגון) וכן הסתייעות בחומר תאורטי בצורה יישומית לפיתוח הקבוצה. 

    ליווי צוותים טיפוליים