פיתוח-מנהלים

  • מנהלים מתמודדים מדי יום עם אתגרים רבים הנובעים מסביבה משתנה, מצרכים משתנים של המערכת, מריבוי משימות, מן הצורך ליישם תהליכים רבים בסביבה מורכבת ומנגד - מן הרצון המתמיד לשנות ולחדש. בתוך כל אלה נדרש המנהל לגלות את עצמו, את יכולותיו ואת תגובותיו, לפתח ולחדד כישורי ניהול ולהתבונן קדימה. תהליכי פיתוח מנהלים מיועדים לפתח את הראייה ואת עמדת הניהול והמנהיגות, ולהקנות מיומנויות ניהול בתוך כל הקשר הארגוני הספציפי.

    מתוך הנחה שהמנהל מביא את כולו לתפקיד, כולל העבר הייחודי שלו, הנטיות, הרגשות והנחות המוצא שלו – תהליכים רפלקטיביים הנוגעים בתחומים האלה הכרחיים בעינינו לפיתוח בעל ערך של המנהל בתפקידו. לפיכך, תהליכי פיתוח מנהלים או פיתוח מנהיגות שאנו מעורבים בהם יכולים לכלול חשיבה על הנחות היסוד בשאלה "מהו ניהול', על שאיפות ועל קשיים, וכן חקר של סוגיות ספציפיות כגון התמקמות המנהל או המנהלת בעמדת סמכות, עמדה והתמקמות בתוך מערכת, וגורמים מניעים ומעכבים יזמות בעבודה. בין המיומנויות שאפשר להקנות בתהליך: בניית חזון ומטרות ארגוניות, פתרון קונפליקטים, מוטיבציה, חדשנות, ניהול צוות, תהליכי משוב והערכה, ליווי שותפויות.

    אנו מקיימים תהליכי פיתוח מנהלים המתרחשים בשני ערוצים עיקריים: הכשרות קבוצתיות וליווי אישי, מתוך התייחסות לשלב בקריירה ולדילמות המאפיינות שלב זה. 

    מצגת: פיתוח מנהלים: בין אתגר הלמידה והאתגר הארגוני