פיתוח-צוות-בעזרת-הסיפור-העממי

 • צוותים ממלאים תפקיד מפתח בפעילות הארגונית השוטפת. עבודה תהליכית ומתמשכת העושה שימוש בסיפור העממי מביאה את הצוות למקומות מפתיעים: היא מאפשרת לקבוצה לגלות דברים חדשים על עצמה בדרך מהנה ומרתקת, ולפתח למידה רבת-משמעות של יחידים בצוות, כמו גם של הצוות כולו.

  הסיפור הוא כלי התקשורת הבסיסי ביותר של האדם. בעזרתו יכול כל אדם לבטא את עצמו, לספר על חייו, לפרש את עולמו ולהנחיל ערכים לדורות הבאים. סיפורי עם, מעשיות ומשלים הם סיפורים בעלי משמעות הפונים לחושים וללב. הם עולים מתוך התת-מודע הקולקטיבי של הצוות, ולפיכך מחוברים לנושאים המעסיקים את הצוות. מתוך המעשיות והמיתוסים המסופרים עולים מאוויים, דילמות ומתחים הרלוונטיים לעולם העבודה של המשתתפים. הסיפור מאפשר חקירה משותפת של סוגיות הקשורות בזהות מקצועית וארגונית, ביחסי אנוש, בתקשורת ובניהול, ובכך מתפתחות ומעמיקות המודעות האישית ומיומנויות התפקוד בעבודת הצוות. כמו כן, העבודה באמצעות כלי זה מסייעת רבות לשיפור היצירתיות בעבודת הצוות.

  השימוש בסיפור העממי בתהליכי פיתוח צוות מאפשר למשתתפים לעקוף את ההתנגדויות המסורתיות ואת התפיסות הסטראוטיפיות. הסיפור העממי אינו מצריך חשיפה של סיפורים אישיים או כישורי משחק. מכל הטעמים הללו, הסיפור העממי הוא כלי שימושי ומרתק לתהליכי פיתוח צוותים, ורבים חשים נוח בעבודה באמצעותו.
   
  המודל
  המודל הבסיסי של העבודה באמצעות הסיפור העממי נפתח בשיחה כללית, שעניינה הסוגיות המעסיקות את הצוות והאתגרים העומדים לפניו. משם עוברת הקבוצה תהליך אסוציאטיבי, ובעידוד המנחים מעלה סיפורים או משלים עממיים. המנחים מובילים את הצוות אל תוך מפגש מהנה ומרתק ובו משחק תפקידים של הדמויות מן הסיפורים. בתוך כך נוצרת שיחה בין הדמויות, וכן מתנהל רב-שיח של כל המשתתפים עם הדמויות. מתוך משחק התפקידים עולות ומתבהרות תבניות ותפיסות יסוד הקיימות בצוות; בשלב המסכם של הפגישה נדונות תפיסות אלו. על פי רוב, המשתתפים מוצאים את עצמם משוחחים על אותם הנושאים אשר עלו בתחילת הפגישה, אך כעת ביתר עומק ומתוך בהירות ותובנות חדשות. בשלב זה, רבים מן הדימויים, ממטבעות לשון ומהמוטיבים שהתעוררו בעת משחק התפקידים משמשים מטפורות לנושאי הדיון. לרוב הקבוצה נשארת עם חומר רב למחשבה.
   
  הפעילויות המוצעות לארגונים 

  1.   עבודה תהליכית של פיתוח צוות: מתקיימת בסדירות ולאורך זמן ומאפשרת מיצוי מרבי של הפוטנציאל הגלום בצוות ובשיטה. היא מאםשרת למידה בעלת ערך ותמיכה בתהליכי שינוי. ליווי וייעוץ אישיים יכולים להינתן למנהלים, נוסף על העבודה התהליכית עם הצוות.

  2.   סדנאות והשתלמויות חד-פעמיות (למשך יום): מיועדות לארגונים המעוניינים להעניק לצוות חוויה המשלבת התנסות מעוררת, למידה ומחשבה.