פיתוח-תכניות-עבודה-1

  • תכניות עבודה הן הבסיס לפעולתם של ארגונים. על פי רוב הן נכתבות עבור שנת פעילות אחת, ובמקרים הטובים הן נגזרת של תכנית אסטרטגית רב שנתית. מסמך תכנית העבודה מציג את המשימות בהם מבקש הארגון לעסוק בשנה הקרובה, בפורמט תמציתי הכולל משימות והקשר שלהן ליעדים, תשומות שונות ותקציב, לוחות זמנים, וכן תוצאות מצופות. תכניות עבודה מהוות אתגר ארגוני הן בתהליך הגיבוש והן בשלב היישום, והייעוץ המלווה נועד לסייע עם אתגרים אלה.

    במכון צפנת, אנו מציעים ליווי ייעוצי המתמקד בגיבוש תכנית העבודה ויישומה. בשלב הגיבוש עוסק הליווי בשאלות כגון שיתוף גורמים רלוונטיים, הגדרת יעדים וקישורם ליעדים הכלליים של ארגון האם, ותרגום של המשימות בתכנית העבודה למדדי תוצאה ברי בדיקה ומדידה. עם השלמת תכנית העבודה, עוסק הליווי בגיבוש מתכונת וכלים למעקב ובקרה אחר יישומה, כאשר התוצרים משמשים בסיס לבניית תכנית העבודה הבאה.

    מכון צפנת בעל ניסיון רב בליווי ארגונים מהמגזרים השונים בהכנה ויישום של תכניות עבודה. המכון מלווה גם תהליכי הכנה של תכניות אסטרטגיות ותרגום של עבודה ארגונית למודל לוגי - שהם כלים משלימים ותומכים בהכנת תכניות עבודה. המכון יכול ללוות מהלך שלם של בניית תכניות עבודה, אולם הוא גם מציע עבודה סדנאית מכינה לקראת הכנת תכניות עבודה, הכוללת הרצאות על גישות, כלים ושיטות בתחום התכנון, ובירור ראשוני משותף של הנהלת הארגון בנוגע למשימות ויעדים.