קבוצות-הדרכה-למנהלי-משאבי-אנוש

  • פורום משאבי אנוש הוא פורום עמיתים המיועד למנהלים בתחום משאבי אנוש בארגונים מסוגים שונים, שמעוניינים להתפתח בעבודתם.

    הפורום מציע מסגרת קבוצתית אינטימית המטפחת אפשרות של דיאלוג מעמיק בסוגיות שונות הקשורות לעבודתם של מנהלים בתחום משאבי אנוש.

    המשתתפים לומדים יחד נושאים הרלבנטיים לעבודתם, כגון בחינה ביקורתית של כלים בעבודתו של מנהל משאבי אנוש (הערכת עובדים, ריאיון, סקרי שביעות רצון, משוב, פיתוח קריירה ועוד); מעורבות מנהל משאבי אנוש בתכנון מדיניות בארגון ובהתוויתה;  מנהלים בתחום משאבי אנוש נוכח משברים ארגוניים, פיטורין ותמורות חברתיות; תפקידו של מנהל משאבי אנוש בטיפוח מנהיגות ובטיפוח תפיסת ניהול;  מנהל משאבי אנוש כיוזם וכמגיב לתהליכים ארגוניים רחבים בארגון; משאבי אנוש, פיתוח ארגוני וייעוץ ארגוני.
               
    לצד חקירת הנושאים מוזמנים המשתתפים בכל פגישה להביא להדרכה חומרים שמעסיקים אותם מתוך עבודתם; יחד עם הבנת המקרה נעשה ניסיון להתוות קווים עקרוניים של פעולה בסוגיות המובאות.