קורסים-והכשרות

 • מכון צפנת עוסק מזה שנים בהכשרת אנשי מקצוע בייעוץ ארגוני ובהנחיית קבוצות, ומציע מסגרות לימוד הקשורות לעבודת המנהל, המנחה והיועץ הארגוני: בהן תכניות לימוד מקיפות בשת"פ עם מוסדות אקדמיים, סמינר שנתי בנושא מתחלף, והשתלמויות ייעודיות לפי הזמנת הארגון.
   
  כן פיתח המכון מסגרות של פיתוח מנהלים הן במתכונת פנים ארגונית, והן במתכונת רב-ארגונית, במסגרת שונות כולל סדרות של תכניות שנתיות ורב שנתיות. 
   
  המסגרות השונות מציעות ידע ארגוני ופרופסיונאלי עדכני לצד דיון בדילמות מעולמם של המשתתפים.
   
  כל תכניות המכון הן בתפירה ייחודית למזמין, וללא שכפול.