שינוי-מבנה-ארגוני-וניתוח-תפקידים

  • המבנה הארגוני מהווה מעין מפה של חלוקת עבודה, של רמות אחריות וסמכות, של זיקות ושל מעמד, שמתמסדת בארגון באמצעות רשת התפקידים שבו. ישנם סוגים מגוונים של שיקולים ועקרונות עבודה ביצירת מבנה ארגוני, ובכך - אנו תופסים את המבנה שנבחר כמבטא תפיסות, העדפות, מסורות וגם הכרה בהיבטים אישיים ובינאישיים בארגון. היות ולא קיים מבנה ארגוני מושלם, ומכיוון שגם שינויים תכופים בסביבות הרלבנטיות מחייבים התאמות מחדש, ארגונים רבים נקלעים לצורך לשנות מבנה ארגוני או להציע מבנה חדש.

    למכון צפנת היכרות טובה עם מודלים שונים של עיצוב מבנה ארגוני, וכן ניסיון בהנחייה לגיבוש פתרון מועדף על בסיס הערכת מצב, בתהליך הרגיש למשמעויות השונות של הכנסת שינוי. עבודה בתחום זה כוללת לרוב ליווי של בעל התפקיד בארגון המופקד על גיבוש המבנה הארגוני או על השינוי בו; ליווי הצוות הרלוונטי לנושא בארגון; אבחון להערכת ההסדרים הנתונים של הארגון וצרכיו במבט קדימה; וליווי התהליך על שלל היבטיו - החל בגיבוש רעיון המבנה; המשך בתהליך האבחון וקשירתו למבנה המועדף, הגדרת תפקידים ותהליכי עבודה; וכלה בתקשורת בדבר המבנה החדש בתוך הארגון ומחוצה לו.