תיעוד

  • מקור למידה חשוב של ארגונים הוא ניתוח והמשגה של התנסויות. על פי רוב ארגונים מפתחים תחילה יוזמות על בסיס זיהוי צרכים ואז מתחילים לפעול, ואילו תורת העבודה מתפתחת "תוך כדי תנועה". אלא שתורת העבודה נותרת פעמים רבות ידע סמוי במוחם של הגורמים המעורבים בפרויקט. ידע זה יורד לא פעם לטמיון בעקבות תחלופת אנשים בארגון. תהליכי תיעוד ופיתוח של ידע מאפשרים עיבוד מודרך ומונחה של הניסיון והפיכתו לידע מקצועי גלוי ומומשג. ידע זה הופך לנכס ארגוני היכול לשמש יחידות אחרות בארגון או גורמים אחרים שלא היו שותפים להתנסות באופן ישיר.

    למכון צפנת ניסיון עשיר בליווי תהליכי למידה ופיתוח ידע. העבודה בתחום זה נעשית עם ארגונים בתחומים שונים ובגדלים שונים, בקבוצות בתוך הארגון וקבוצות המשלבות מספר ארגונים  – אם אותם ארגונים מבקשים לפתח ידע באופן משותף (ראו דוגמה מצורפת). העבודה כוללת לרוב איסוף של ההתנסויות, ניתוח שלהן ותרגום הדברים לתורת עבודה. מהלכים אלו יכולים להתבצע בהרכבים שונים וברמת שיתוף ומעורבות שונה של חברי הארגון באיסוף, בניתוח ובכתיבה.
    דוגמה לתוצר מתוך עבודה משותפת לפיתוח ידע: פיתוח עסקים שיתופיים