• העולם הארגוני התובעני שאנו חיים בו כיום דורש מקצועיות ניהולית גבוהה שתאפשר למובילי הארגון להניע אותו קדימה. מנהלים רבים בארגונים הגיעו לתפקידי ניהול מבלי שהוכשרו לתפקיד זה וגם כאשר הוכשרו לכך, פעמים רבות ההכשרה היא גנרית ואינה מותאמת בהכרח לשדה הניהולי הספיציפי בו הם פועלים.

    פיתוח מנהלים מאפשר התפתחות ניהולית מותאמת, תוך כדי עבודה, למנהלים כקבוצה וכיחידים. זו למעשה הזדמנות לבנות תכנית פנים ארגונית הנתפרת במיוחד לצרכי הארגון ומאפייניו, שמטרתה לתת אפשרות למנהלים לרכוש כלים ניהוליים שירחיבו ויעמיקו את אפשרויות הניהול העומדות לרשותם לצד מתן הזדמנות לארגון כולו להתפתח דרך יצירת נורמות של שיח ניהולי פתוח משותף המקדם חשיבה אסטרטגית וחדשנית ותרבות שאינה קופאת על השמרים.
    לצפנת ניסיון רב בבניית תוכניות פיתוח מנהלים עבור מגוון ארגונים. אנו בצפנת מאמינים שהצורה הטובה ביותר להתפתח ניהולית היא דרך התנועה בין תיאוריה לפרקטיקה, כך שההכרות עם מושגים תיאורטיים מהעולם הניהולי נעשית מתוך החלתם על עולם הפרקטיקה והמעשה היומיומיים של המנהלים. הרעיונות התיאורטיים מתורגמים, תוך כדי רפלקציה אישית וארגונית, לתהליכי חשיבה ודרכי פעולה שמרחיבים את יכולות התגובה הניהוליות, האישיות והארגוניות של המנהלים.

    מתודולוגית ניתן לשלב יסודות של למידה מושגית, עבודה עם ניתוחי מקרה, ליווי פרוייקטים שהמשתתפים בוחרים, מנטורינג, הצללה ארגונית, למית עמיתים רפלקטיבית ועוד.  עם זאת נדגיש כי לכל ארגון אנו מפתחים תכנית ייחודית המותאמת לצרכיו ומאפייניו, מתוך דיבור משותף. ניתן לייחד פיתוח מנהלים לקבוצות ייעודיות שונות בארגון, למשל: עתודה ניהולית מזוהה, מנהלים צעירים, שדרת ניהול בכיר או לכל הרכב ארגוני מזוהה אחר שיזוהה על ידי הארגון.