תפנית

  • האוניברסיטה הפתוחה, במסגרת תפנית, מציעה מסלול לימודים להכשרת יועצים ארגוניים. התכנית מזמנת לימוד על המתרחש בארגונים בד בבד עם הכרת תפיסות היסוד והכלים העדכניים בתחום הייעוץ הארגוני. התכנית מיועדת לבעלי תואר שני המבקשים לבסס לעצמם מקצוע של יועץ ארגוני, או לרכוש ידע בתחום זה במטרה להעשיר את תחום עיסוקם (מנהלים, ממ"א, מנהלי הדרכה, אלה העוסקים בתכנון ובאסטרטגיה, ועוד). הלימודים משלבים ממד תיאורטי לצד מרכיב יישומי־פרקטי מובהק, ומקנים הכשרה מקצועית יחד עם העצמה אישית, התפתחות אישית וצמיחה. 

    הלימוד במסגרת קורס ייעוץ ארגוני מתקיים בקבוצה קטנה, ותוך ניהול דיאלוג שוטף עם הלומדים, מתן תשומת לב לצרכים שונים בתוך קבוצת המשתתפים, ואפשרות להתאמה אישית. התכנית כוללת מגוון אמצעי לימוד: קריאת חומר עיוני; הרצאות; תרגול כלים תוך התנסות; ניתוח מקרים; סיורים מקצועיים; מפגש עם תהליכים קבוצתיים והנחיה שלהם; סימולציות ומשחקי תפקידים; חקר דוגמאות ואירועים מהשדה בזיקה לעבודת הייעוץ - כל זאת תוך קישור בין הלכה למעשה, ותוך מתן ביטוי עדכני לכיווני התפתחותה של עבודת הייעוץ בעת הזאת.
     
    לפרטים נוספים, אתר התוכנית  - http://www.openu.ac.il/tafnit/hr-1.html

    לתוכנית הלימודים לחצו כאן.