תקשורת-ארגונית

  • המושג "תקשורת ארגונית" מתייחס לזרימת המידע לתוך הארגון, ובתוך הארגון, בין מנהלים ועובדים, בין בעלי תפקידים, ובין מחלקות ויחידות. זרימת מידע טובה היא גורם חיוני בתפקוד מיטבי של הארגון, כדי להבטיח תיאום, למנוע כפילויות, ולספק שירות מקצועי. בעיות בזרימת מידע יכולות לנבוע מסיבות מבניות כגון בהירות בחלוקת עבודה, תשתיות טכנולוגיות חסרות, או גם תחרות ומתחים בין יחידות ובין עובדים. ניהול תקשורת ארגונית מיטבית מתייחס לא רק זרימת מידע חלקה, כי אם גם להיבטים אחרים כגון הגעת המידע בזמן, הגעת מידע רלוונטי, והימנעות מ"הצפה" במידע.

    הייעוץ ארגוני שמציע מכון צפנת בהקשר של תקשורת ארגונית עוסק בכל ההיבטים הללו, ויכול להתמקד ביחידות מסוימות, דרגים מסוימים או סוגים מסוימים של מידע. לצד ייעוץ ארגוני מתמשך אנו מציעים גם הרצאות וסדנאות בנושא.