תרבות-ארגונית-1

  • לכל ארגון יש תרבות ארגונית ייחודית לו המשקפת את הנחות היסוד, הערכים הנורמות המשפיעים על ההתנהלות בתוכו. אנו חשים בתרבות הארגונית בעוצמה רבה כל אימת שאנו נכנסים לארגון חדש ובהדרגה מבחינים בה פחות ופחות דווקא ככל שאנו משוקעים בה, או אז, הנחות היסוד וההתנהלות הנגזרת מהם נתפשות כמובן מאליו. לתרבות הארגונית, דווקא כשהיא הופכת לא מודעת ומובנת מאליה יש עוצמה אדירה. יש לה השפעה מכרעת על האופן בו מפרשים התרחשויות בארגון ומחוצה לו; על ההחלטות המתקבלות ואלו שאינן מתקבלות; על התנהגות העובדים; על מה שייחשב לראוי ולא ראוי ולכל אלו השפעה עמוקה על האוירה, על המוטיבציה ועל היכולת להשתנות ולהצליח. זה כוחה וזו מגבלתה של תרבות.

    חקירה ואבחון של התרבות הארגונית הייחודית על רובדיה המודעים יותר והמודעים פחות, יכולה לסייע לארגון לזהות את הערכים המנחים אותו בפועל, לבחון האם אלו אכן הערכים לאורם הארגון רוצה לפעול, ובמקום שיתגלו פערים, לפעול לצמצומם. במילים אחרות, אבחון תרבות ארגונית מהווה הזדמנות לעצירה מודעת להתבוננות במה שהפך "שקוף" ביומיום, לצורך בירור ודיוק האזורים בהם נראה כי התרבות אינה משרתת היטב את מטרות הארגון. הסתכלות כזו יכולה להתאים במיוחד בארגונים ותיקים; בארגונים שמעוניינים לעשות שינוי ובארגונים שמתעוררת בקרבם תחושה ש"דברים לא עובדים".

    על תרבות ארגונית ניתן ללמוד מתוך התבוננות במנהגים, בטקסים, בשגרות, בשפה, בסביבת העבודה הפיזית, כל אלו ועוד כמעידים ומגלמים בתוכם תפיסות עמוקות יותר לגבי יחסים בין אנשים בארגון ומחוצה לו, תפיסת ההצלחה והכשלון, יחס להתחדשות ושינוי ועוד.

    מהלך של אבחון תרבות כולל התבוננות עמוקה של היועץ, "הזר" - שאינו משוקע בתוך התרבות - בארטיפקטים המגוונים הללו שהארגון מייצר, במטרה לחלץ מתוך לחלץ מתוך החומרים הגלויים את הנחות היסוד הסמויות שבסיס ההתנהגות הנוגעות למשל לטיב היחסים בין אנשים, ליחס לשינוי, ליחס להצלחה ועוד. לשם ביצוע האבחון ייאספו חומרים ארגוניים שונים כגון: תצפיות בטקסים ארגוניים שגרתיים ונדירים (למשל: ישיבת צוות, טקס העובד המצטיין, ציון ימי הולדת), ראיונות עם עובדים בתפקידים שונים בארגון, ניתוח טקסטים שונים שהארגון מייצר (מיילים, אתר, חוברות וכדומה), בחינת הסביבה הפיזית הארגונית ועוד. עם תום המהלך האבחוני מוגש דו"ח מסכם לארגון המרכז את התובנות העיקריות בנוגע לתימות המרכזיות, הנחות היסוד, הערכים המנחים ומתייחס לפערים, סתירות ומתחים שעלו באבחון תוך ניסיון לגזור מתוך כך המלצות.

    כל זה נעשה מתוך דיבור משותף עם נציגי הארגון הרלוונטיים לאורך כל התהליך.